Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №783/ХР/49д-19 від 16.07.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНЛЕНД 2017"
Ідентифікаційні дані
41353871
Місце реєстрації
64602, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЛОЗОВА, вул. Привокзальна, буд. 30, кв./офіс 2
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-600-2134
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№783/ХР/49д-19 від 16.07.2019
Строк дії
з 16.07.2019 по 16.07.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
ставок на території Домаської сільської ради Лозівського району Харківської області, басейн р. Велика Тернівка/ басейн р. Самара, район басейну річки Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0410/0152/Р.ВЕЛИКА ТЕРНІВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.30 р. Самара від витоку до гирла р. Вовча
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 200 24
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 200 24
Р.ВЕЛИКА ТЕРНІВКА 200.0 24.0
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 200 24
з поверхневих джерел: 200 24
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 200.0 24.0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування
  1. Дотримання вимог водоохоронного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України.
  2. Обладнати водозабір контрольно-вимірювальним  приладом. Забезпечити первинний облік водокористування поверхневої води за показниками водомірної апаратури.
  3.  Забезпечити своєчасну держповірку водомірної апаратури.
  4. Згідно п. 1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, надавати звіт про використання води за ф. № 2ТП-водгосп (річна).
  5. Утримувати прибережну захисну смугу ставка (в районі розташування водозабору) відповідно до статей  87-.89 Водного кодексу України.
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримувати прибережну захисну смугу ставка (в районі розташування водозабору) відповідно до ст.ст. 87-.89 Водного кодексу України постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
2 В прибережній захисній смузі водного об’єкту забезпечити заборону розорювання земель, садівництво та городництво, зберігання та застосування пестицидів і добрив, влаштування літніх таборів для худоби, будівництво споруд, миття та обслуговування транспорт постійно Охорона поверхневих та підземних вод від забруднення та засмічення
3 Використовувати воду (водні об’єкти) відповідно до цілей та умов їх надання постійно Раціональне використання водних ресурсів