Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №788/ХР/49д-19 від 17.07.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
КІЗІМ ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2653018999
Паспорт: від 04.07.2019 року
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
63713, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№788/ХР/49д-19 від 17.07.2019
Строк дії
з 17.07.2019 по 17.07.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
ставок на території Просянської сільської ради, Куп’янський р-н, Харківська обл., басейн р.Великий Бурлук/басейн р. Сіверський Донець, район басейну річки Дон
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0868/Р.ВЕЛИКИЙ БУРЛУК
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.02 р. Сіверський Донець від греблі Печенізького водосховища до г/п Зміїв (виключаючи р. Уди)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
р. Оскіл на території Кіндрашівської сільської ради, Куп’янський р-н, Харківська область, басейн р. Сіверський Донець, район басейну річки Дон
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0580/Р.ОСКОЛ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.07 р. Оскіл від державного кордону до г/п Куп`янськ
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 223.125 35.7
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 223.125 35.7
Р.ВЕЛИКИЙ БУРЛУК 159.375 25.5
Р.ОСКОЛ 63.750 10.2
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 223.125 35.7
з поверхневих джерел: 223.125 35.7
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 223.125 35.7
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування
  1. Дотримувати вимог водоохоронного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.
  2. Обладнати водозабори контрольно-вимірювальними  приладами. Забезпечити первинний облік водокористування поверхневої води за показниками водомірної апаратури.
  3.  Забезпечити своєчасну держповірку водомірної апаратури.
  4. Згідно п. 1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, надавати звіт про використання води за ф. № 2ТП-водгосп (річна).
  5. Утримувати прибережну захисну смугу поверхневих водних об’єктів (в районі розташування водозаборів) відповідно до статей 87-.89 Водного кодексу України.
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримувати прибережну захисну смугу поверхневих водних об’єктів (в районі розташування водозаборів) відповідно до статей 87-.89 Водного кодексу України постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
2 В прибережній захисній смузі водного об’єкту забезпечити заборону розорювання земель, садівництво та городництво, зберігання та застосування пестицидів і добрив, влаштування літніх таборів для худоби, будівництво споруд, миття та обслуговування транспорт постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
3 Використовувати воду (водні об’єкти) відповідно до цілей та умов їх надання постійно раціональне використання водних ресурсів