Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №91/ЛГ/49д-19 від 10.07.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКИЙ ЗАВОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЛИТТЯ"
Ідентифікаційні дані
35130376
Місце реєстрації
03189, М. КИЇВ, вул. ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, буд. 6Д, кв./офіс 43
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-326-9065
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№91/ЛГ/49д-19 від 10.07.2019
Строк дії
з 10.07.2019 по 10.07.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Артезіанська свердловина № 2 - розташована по вул. Зоряна, 48, м. Сватове, Луганської області, лівобережний схил р.Красна, басейн р. Красна/ суббасейн р. Сіверський Донець/ район басейну р. Дон.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0454/Р.КРАСНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.13 р. Красна
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 8.9 1.919
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 8.9 1.919
Р.КРАСНА 8.9 1.919
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 8.9 1.919
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 8.9 1.919
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 4.4 1.109
- на виробничі потреби 4.5 0.810
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Каналізаційна мережа МКП "Сватівський водоканал" м. Сватове, Луганської області, басейн р. Красна/ суббасейн р. Сіверський Донець/ район басейну р. Дон
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційна мережа МКП "Сватівський водоканал"
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.13 р. Красна
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 4.4 1.109
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 4.4 1.109
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись   вимог водного законодавства, зокрема  статті 44  Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

3. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

4. Щорічно надавати звіти за формою № 2ТП - водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Луганській області, відділу використання водних ресурсів та моніторингу вод за адресою:м.Лисичанськ, вул.Сосюри , 347  не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

 

Умови, зазначені у висновку Держгеонадр № 11584/10/10-19 від 26.06.2019

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Не перевищувати дебіт свердловини, зазначений у її паспорті.

3. Вести регулярний облік відбору води, її якості, та глибин рівня у водозабірній споруді.

4. Обов'язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, водомірів, кранів для відбору проб води.

5. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучіх комунікацій.

6. Буріння нових свердловин та будівництво об’єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити віідповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

7. Відповідно до статті 17 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб'єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР ДГРП "Донецькгеологія" (84500, Донецька обл., м.Бахмут, вул.Сібірцева, 17, тел.0627-44-85-47) та ДНВП "Геоінформ України" (03057, м.Київ, вул.Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконання заходів по раціональному використанню, охороні та відтворенню водних ресурсів Постійно Охорона підземних вод від виснаження та забруднення
2 Охорона території зони водозабору Постійно Запобігання пошкодженню свердловини та її обладнання
3 Проведення санітарних заходів з утримання свердловини в належному стані Що місячно Запобігання появи побічних джерел забруднення підземних вод
4 Контроль за якісним станом підземних вод Не менше 1 разу на рік Запобігання можливого виникнення забруднення підземних вод
5 Контроль за лімітом відбору та зміною глибини залягання рівня підземних вод при експлуатації з занесенням даних в журнал вимірів Не менше 1 разу на місяць на протязі всього періоду роботи водозабору Запобігання зменшенню вичерпання природних ресурсів підземних вод при їх експлуатації
6 Проведення контролю за цілістністю запірної арматури в місцях з’єднання водогону. Вчасний ремонт водогінної мережі Постійно Запобігання втрат води на водогоні при її експлуатації