Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №768/ХР/49д-19 від 09.07.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"
Ідентифікаційні дані
00165712
Місце реєстрації
61001, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВ, вул. Світло Шахтаря, буд. 4/6
Контактні відомості
Телефон: +38-(057)-733-8972
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№768/ХР/49д-19 від 09.07.2019
Строк дії
з 09.07.2019 по 09.07.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
М.Харків Харківської області, р Лопань/басейн р. Уди, район басейну р.Дон
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0815/0055/Р.ЛОПАНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
М.Харків Харківської області, басейн р.Сіверський Донець, район басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 164.07 16.971
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 164.07 16.971
Р.ЛОПАНЬ 164.07 16.971
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1292.013 264.638
з поверхневих джерел: 164.07 16.971
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 164.07 16.971
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 1127.943 247.667
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 341.31 86.010
- на виробничі потреби 786.633 161.657
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
В межах м.Харків Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
В межах м.Харків Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р.Лопань
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0815/0055/Р.ЛОПАНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
823,989
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
71,623
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
241,68
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.92 222.346 0.92 758.070 0.0659
БСК5 8.00 1933.440 7.23 5957.44 0.5178
ХСК 32.40 7830.432 32.40 26697.2 2.3206
Завислі речовини 20.00 4833.600 20.00 16479.8 1.4325
Нафтопродукти 1.00 241.680 1.00 823.989 0.0716
Нітрати 2.6 628.368 2.6 2142.37 0.1862
Нітрити 0.59 142.591 0.59 486.154 0.0423
Сульфати 104.10 25158.888 104.1 85777.3 7.456
Фосфати 0.73 176.426 0.73 601.512 0.0523
Хлориди 78.40 18947.712 78.40 64600.7 5.6152
Залізо загальне 0,85 205,428 0,70 576,792 0,0501
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючи домішки - відсутність. 2. Запах- вода не повинна набувати не властивих їй запахів інтенсивністю більше 1 балу безпосередньо при його виявленні. 3. Забарвлення (кольоровість) - не повинно виявлятись у стовпчику води не більше ніж 10см. 4. Температура - підвищення температури водного об’єкту не більше ніж на 3 градуси С порівняно з природною температурою в літній період. 5. Водний показник (рН) - не повинен виходити за межі 6,5-8,5. 6. Кисень розчинний - повинен бути не менше 4 мг/дм.куб. 7. Коліфаги (у бляшкоутворюючих одиницях) - не більше 1000 в 1 дм.куб. 8. Лактопозитивні кишкові палички - не більше 5000 в 1 дм. куб. 9. Життєздатні яйця гельмінтів - відсутність в 1 дм.куб. 10. Рівень радіоактивності не повинен перевищувати природний фон.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
В межах м.Харків Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р.Лопань
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0815/0055/Р.ЛОПАНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
294,509
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
26,407
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
88,58
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.41 36.318 0.41 120.749 0.0108
БСК5 7.5 664.350 7.23 2129.30 0.1909
ХСК 32.60 2887.708 32.60 9600.99 0.8609
Завислі речовини 16.00 1417.280 16.00 4712.14 0.4225
Нафтопродукти 1.00 88.580 1.00 294.509 0.0264
Нітрати 2.80 248.024 2.80 824.625 0.0739
Нітрити 0.42 37.204 0.42 123.694 0.0111
Сульфати 112.10 9929.818 112.10 33014.5 2.9602
Фосфати 0.69 61.120 0.69 203.211 0.0182
Хлориди 98.80 8751.704 98.80 29097.5 2.6090
Залізо загальне 0,87 77,065 0,70 206,156 0,0185
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючи домішки - відсутність. 2.Запах- вода не повинна набувати не властивих їй запахів інтенсивністю більше 1 балу безпосередньо при його виявленні. 3. Забарвлення (кольоровість) - не повинно виявлятись у стовпчику води не більше ніж 10см. 4. Температура - підвищення температури водного об’єкту не більше ніж на 3 градуси С порівняно з природною температурою в літній період. 5. Водний показник (рН) - не повинен виходити за межі 6,5-8,5. 6. Кисень розчинний - повинен бути не менше 4 мг/дм.куб. 7. Коліфаги (у бляшкоутворюючих одиницях) - не більше 1000 в 1 дм.куб. 8. Лактопозитивні кишкові палички - не більше 5000 в 1 дм. куб. 9. Життєздатні яйця гельмінтів - відсутність в 1 дм.куб. 10. Рівень радіоактивності не повинен перевищувати природний фон.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 1127.943 247.667
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 4306.637 259.379
- у поверхневий водний об'єкт 3527.9 98.03
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 778.737 161.349
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 6424.35 2236.677
- оборотного 6424.35 2236.677
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

 2. Згідно п. 1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, надавати звіт про використання води за ф. № 2ТП-водгосп (річна).     

3. Вести первинний облік водокористування та водовідведення.                                                            

 4. Утримувати прибережну захисну смугу р.Лопань в місцях скиду та забору води у відповідності до діючого законодавства України з урахуванням вимог ст.89 Водного кодексу України.

5. Не допускати перевищення встановлених нормативів ГДС забруднюючих речовин скидання зливових вод до р. Лопань

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести первинний облік водоспоживання, водовідведення та якості стічних вод, що скидаються Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримуватись санітарного режиму на території підприємства Постійно Дотримання показників ГДС, охорона поверхневих вод від забруднення
3 Не допускати перевищення встановлених нормативів ГДС забруднюючих речовин скидання зливових вод до рЛопань Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення