Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №763/ХР/49д-19 від 01.07.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІДЕР-КСВ"
Ідентифікаційні дані
41166080
Місце реєстрації
64640, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛОЗІВСЬКИЙ РАЙОН, село УКРАЇНСЬКЕ, вул. Центральна, буд. 114-А
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-615-7026
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№763/ХР/49д-19 від 01.07.2019
Строк дії
з 01.07.2019 по 01.07.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
ставок на території Орільської селищної ради Лозівського району Харківської області, басейн р.Орілька/ басейн р.Оріль, район басейну річки Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0426/0309/Р.ОРІЛЬКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.28 р. Оріль від витоку до кордону Харківської та Дніпропетровської областей
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
свердловина б/н, с.Українське Лозівського району Харківської області, басейн р.Орілька/ басейн р.Оріль, район басейну річки Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0426/0309/Р.ОРІЛЬКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.28 р. Оріль від витоку до кордону Харківської та Дніпропетровської областей
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 6.105 0.395
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 6 0.36
Р.ОРІЛЬКА 6.0 0.360
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 0.105 0.035
Р.ОРІЛЬКА 0.105 0.035
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 6.105 0.395
з поверхневих джерел: 6 0.36
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 6.0 0.360
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 0.105 0.035
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.105 0.035
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
с.Українське
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0426/0309/Р.ОРІЛЬКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.28 р. Оріль від витоку до кордону Харківської та Дніпропетровської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 0.105 0.035
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 0.105 0.035
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування
  1.  Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України.
  2. Обладнати водозабори водомірними приладами та забезпечити первинний облік водокористування.
  3. Забезпечити своєчасну держповірку контрольно-вимірювальних  приладів.
  4.  В разі відсутності облікового приладу, облік забраної води вести за продуктивністю та часом роботи насосного обладнання.
  5. Утримувати прибережну захисну смугу ставка (в районі водохабору) у відповідності до діючого законодавства України – відповідно вимог ст 89 Водного кодексу України.
Умови спеціального водокористування Держгеонадра

 

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Харківській КГЕ «Південукргеологія» (м. Харків, вул. Москалівська, 93) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Не допускати скид стічних вод з вигрібної ями, використовуючи рельєф місцевості постійно Охорона підземних вод від забруднення, попередження ерозії та забруднення ґрунтів, негативного впливу на флору та фауну
2 В прибережній захисній смузі водного об’єкту забезпечити заборону розорювання земель, садівництво та городництво, зберігання та застосування пестицидів і добрив, влаштування літніх таборів для худоби постійно Раціональне використання водних ресурсів, охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати прибережну захисну смугу ставка у відповідності до діючого законодавства України – відповідно вимог ст 89 Водного кодексу України постійно охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення