Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №325/КР/49д-19 від 26.06.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА" (АТ "УКРТРАНСНАФТА")
Ідентифікаційні дані
31570412
Місце реєстрації
01010, М. КИЇВ, вул. МОСКОВСЬКА, буд. 32, кв./офіс 2
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-450-9535
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Кіровоградській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№325/КР/49д-19 від 26.06.2019
Строк дії
з 26.06.2019 по 26.06.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини № 0067 та № 5569 (резервна), розташовані в с. Зелене Олександрійського району Кіровоградської області в басейні р. Омельник, басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0511/Р.ОМЕЛЬНИК-ІІ(МАКАРТЕТ)
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.24 р. Дніпро від греблі Кременчуцького водосховища до греблі Кам’янського водосховища
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 28.999 4.6074
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 28.999 4.6074
Р.ОМЕЛЬНИК-ІІ(МАКАРТЕТ) 28.999 4.6074
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 28.999 4.6074
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 28.999 4.6074
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 4.89 1.2274
- на виробничі потреби 24.109 3.38
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних стічних вод в б. Зелена (Злодійська), праву притоку р. Хрещата, правої притоки р. Макартет басейну р. Дніпро за межами с. Зелене Олександрійського району Кіровоградської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
б. Зелена (Злодійська)
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0511/Р.ОМЕЛЬНИК-ІІ(МАКАРТЕТ)
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.24 р. Дніпро від греблі Кременчуцького водосховища до греблі Кам’янського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1,016
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
2,0406
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,747
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.203 0.1516 0.203 0.20625 0.000414
БСК5 2.690 2.0094 2.690 2.73304 0.005489
ХСК 18.84 14.073 32.68 33.2029 0.066687
Завислі речовини 6.075 4.5380 17.43 17.7089 0.035568
Нафтопродукти 0.1 0.0747 0.1 0.10160 0.000204
Нітрати 27.39 20.460 27.39 27.8282 0.055892
Нітрити 0.052 0.0388 0.052 0.05283 0.000106
Сульфати 189.5 141.56 189.5 192.532 0.386694
Фосфати 1.028 0.7679 0.7 0.71120 0.001428
Хлориди 110.2 82.319 110.2 111.963 0.224874
Мінералізація 888,8 663,93 888,8 903,021 1,813685
Залізо загальне 0,11 0,0822 0,11 0,11176 0,000224
СПАР 0,05 0,0374 0,05 0,0508 0,000102
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки: відсутні; 2) запах, присмак: <1Б; 3) колір (прозорість): ≥ 20 см.; 4) температура: перевищення не більше 5С природньої температури водного об’єкта; 5) реакція рН: 6,5-8,5; 6) кисень розчинений: не повинен бути менше 4,0 мг/л; 7) коліфаги: не більше 100 в 1 дм.куб.; 8) лактопозитивні кишкові палички не більше 10000 в 1 дм.куб.; 9) життєздатні яйця гельмінтів: 0 на 1 дм.куб.; 10) показники токсичності не повинні чинити гостру токсичну дію на тест об’єкти.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 8.13 2.0406
- у поверхневий водний об'єкт 8.13 2.0406
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватися ліміту водокористування та водовідведення.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Дотримуватися вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

4. Щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року подавати звіт за формою 2-ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській області (25022, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32/29, тел/факс: 247939).

5. При змінах у водокористуванні одержати новий дозвіл на спеціальне водокористування.

5. Дотримуватись обов'язкових умов Держгеонадра, наведених листом від 11.03.2019  № 4495/10/10-19: 

1.Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

2.Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

3.Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

4.Буріння нових свердловин та будівництво об’єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

5.Забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами,нафтопродуктами, пестицидами,міндобривом та іншими хімічними речовинами.

6.Відповідно до статті 17 закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів  за  формою 7-ГР до ДП «Центрукргеологія» ( 18030, м. Черкаси, вул. Чкалова, 13) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка,16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод: а) не допускати витоків та втрат забраної для використання води б) своєчасно виконувати поточний, плановий та аварійний ремонти водопровідних мереж та обладнання Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Утримувати в робочому стані водозабірні свердловини Постійно Продовження терміну експлуатації
3 Дотримуватись встановлених лімітів використання водних ресурсів Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Здійснювати облік використаної води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
5 Своєчасно інформувати державні органи охорони навколишнього природного середовища про забруднення водних ресурсів викликане техногенними аваріями або стихійними лихами Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
6 Дотримуватись нормативів гранично-допустимих скидів Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
7 Здійснювати лабораторно-інструментальний контроль за якістю зворотних вод Не менше ніж 1 раз в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
8 Експлуатувати очисні споруди каналізації у відповідності до вимог проектної та нормативної документації Постійно Забезпечення ефективності роботи очисних споруд
9 Своєчасно проводити капітальні та поточні ремонти очисних споруд Згідно графіку Забезпечення ефективності роботи очисних споруд
10 Контролювати ефективність процесів очистки зворотних вод, якісні та кількісні показники складу зворотних вод Постійно Забезпечення ефективності роботи очисних споруд