Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №807/КВ/49д-19 від 11.06.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
СТАВИЩЕНСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Ідентифікаційні дані
03346704
Місце реєстрації
09400, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, СТАВИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН, смт СТАВИЩЕ, вул. Цимбала Сергія, буд. 48 А
Контактні відомості
Телефон: +38-(045)-642-5214
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Державне агентство водних ресурсів України
Номер та дата видачі
№807/КВ/49д-19 від 11.06.2019
Строк дії
з 11.06.2019 по 11.06.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини № 1912, № 1425, № 2137(2), № 1491, № 845, № 262, № 139, № 2559, № 2036(3), № 1598скв.2, № 1598скв.1, що розташовані в смт Ставище, Ставищенський район, р. Гнилий Тікич, притока р. Тікич, притока р. Синюха, басейн р. Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0111/0005/Р.ГНИЛИЙ ТІКИЧ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.05 р. Тікич (включаючи рр. Гнилий Тікич, Гірський Тікич)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1029.94 350.35
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 1029.94 350.35
Р.ГНИЛИЙ ТІКИЧ 1029.94 350.35
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 20.97 7.12
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 20.97 7.12
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.28 0.46
- на виробничі потреби 19.69 6.66
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами смт Ставище
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
споруди повного біологічного очищення стічних вод з подальшим відведенням у р. Гнилий Тікич
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0111/0005/Р.ГНИЛИЙ ТІКИЧ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.05 р. Тікич (включаючи рр. Гнилий Тікич, Гірський Тікич)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
20,95
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
183,5
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
8,25
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 5.21 42.9825 5.21 109.1495 0.9560
БСК5 11.33 93.4725 15 314.2500 2.7525
ХСК 75.12 619.74 80 1676.0 14.68
Завислі речовини 11.41 94.1325 15 314.25 2.7525
Нафтопродукти 0 0 0 0 0
Нітрати 1.91 15.7575 1.91 40.0145 0.3505
Нітрити 0.093 0.7673 0.093 1.9484 0.0171
Сульфати 27.45 226.4625 27.45 575.0775 5.0371
Фосфати 0.07 0.5775 0.07 1.4665 0.0128
Хлориди 55.3 456.225 55.3 1158.535 10.1476
Мінералізація 350 2887,5 350 7332,5 64,225
Залізо загальне 0,133 1,0973 0,133 2,7864 0,0244
СПАР 0,18 1,485 0,18 3,771 0,033
Феноли 0,001 0,0083 0,001 0,021 0,0002
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
реакція (рН) - 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах смт Ставище
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0111/0005/Р.ГНИЛИЙ ТІКИЧ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.05 р. Тікич (включаючи рр. Гнилий Тікич, Гірський Тікич)
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 861.51 299.57
Передача води, усього (у т.ч.): 912.28 307.94
- населенню 585.4 213.67
- вторинним водокористувачам (без використання) 326.88 94.27
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 880.78 306.45
- у поверхневий водний об'єкт 502.74 183.5
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 378.04 122.95
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 96.69 35.29

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

 

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Подільській ГГП (м. Хмельницький, вул. Геологів, 5) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод Постйно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення