Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №327/ЧР/49д-19 від 12.06.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
БОНДАРЕНКО ОЛЕНА АНДРІЇВНА
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2413617488
Паспорт: від 07.06.2019 року
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
18021, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Черкаській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№327/ЧР/49д-19 від 12.06.2019
Строк дії
з 12.06.2019 по 12.06.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставки площею 18,8273 га та 5,1391 га, розташовані за межами с. Санжариха Смілянського району Черкаської області
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0610/0089/Р. ГНИЛИЙ ТАШЛИК
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.17 р. Тясмин
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1280.41 467.35
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 1280.41 467.35
Р. ГНИЛИЙ ТАШЛИК 1280.41 467.35
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1280.41 467.35
з поверхневих джерел: 1280.41 467.35
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 294.109 107.350
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 986.301 360.000
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод зі ставка площею 18,8273 га здійснюється в р. Гнилий Ташлик, за межами с. Санжариха Смілянського району Черкаської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Гнилий Ташлик
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0610/0089/Р. ГНИЛИЙ ТАШЛИК
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.17 р. Тясмин
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1569,0
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
360,000
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1569,0
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.35 549.15 0.35 549.15 0.126
БСК5 2 3138 2 3138 0.72
ХСК 27 42363 27 42363 9.72
Завислі речовини 10 15690 10 15690 3.6
Нафтопродукти 0.02 31.38 0.02 31.38 0.0072
Нітрати 2 3138 2 3138 0.72
Нітрити 0.05 78.45 0.05 78.45 0.018
Сульфати 26 40794 30 47070 10.8
Фосфати 0.18 282.42 0.2 313.8 0.072
Хлориди 35 54915 35 54915 12.6
Мінералізація 500 784500 500 784500 180
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Плавучі домішки – відсутні; запах, присмак – < 1 б; прозорість ≥ 10 см; температура – ; реакція (рН) – 6,5 - 8,5; кисень розчинений ≥ 4,0 мг/дм3; коліфаги < 100 в 1 дм3; лактозопозитивні кишкові палички < 5000 в 1 дм3; життєздатні яйця гельмінтів – відсутні; токсичність: не токсичні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 18000 360
- у поверхневий водний об'єкт 18000.0 360.000
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих  вод від забруднення зворотними водами» встановити та погодити місця і періодичність відбору проб, перелік контрольованих показників.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Дотримуватися встановленого режиму роботи орендованого водного об'єкта та не допускати самовільного, необгрунтованого, штучного підвищення або зниження рівня води у водному об’єкті.

4. Скидання у водні об’єкти речовин, для яких не встановлено нормативи гранично допустимого скидання, забороняється (за виключенням виняткових випадків за дозволом Мінприроди).

5. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44, 47, 51 Водного кодексу України.

6. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження
2 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення і засмічення