Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №728/ХР/49д-19 від 11.06.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУП’ЯНСЬКИЙ СИЛІКАТНИЙ КОМБІНАТ"
Ідентифікаційні дані
41881447
Місце реєстрації
51251, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВОМОСКОВСЬКИЙ РАЙОН, смт ГУБИНИХА, вул. Берегового, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(095)-453-1348
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№728/ХР/49д-19 від 11.06.2019
Строк дії
з 11.06.2019 по 11.06.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 2, смт Куп’янськ-Вузловий, м. Куп’янськ, Харківської області, басейн р.Лозоватка / басейн р.Оскол, район басейну р.Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0580/Р.ОСКОЛ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.08 р. Оскіл від г/п Куп`янськ до гирла
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 296.089 95.813
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 296.089 95.813
Р.ОСКОЛ 296.089 95.813
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 0.075 0.019
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 0.075 0.019
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.075 0.019
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
В межах смт Куп’янськ-Вузловий, м. Куп’янськ, Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0580/Р.ОСКОЛ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.08 р. Оскіл від г/п Куп`янськ до гирла
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
В межах смт Куп’янськ-Вузловий, м. Куп’янськ, Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р.Лозоватка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0580/Р.ОСКОЛ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.08 р. Оскіл від г/п Куп`янськ до гирла
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
220,990
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
20,468
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
220,990
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.89 417.671 2.00 441.980 0.040936
БСК5 11.25 2486.138 11.25 2486.138 0.230265
ХСК 28.75 6363.463 28.75 6353.463 0.5884551
Завислі речовини 14 3093.860 14 309.860 0.286552
Нафтопродукти 0.1 22.099 0.1 22.099 0.002047
Нітрати 5.06 1118.209 6.7 1480.633 0.137136
Нітрити 0.48 106.075 0.48 106.075 0.009825
Сульфати 219.7 48551.503 219.7 48551.503 4.496820
Фосфати 3.5 773.465 3.5 773.465 0.071638
Хлориди 299.0 66076.01 299.0 66076.01 6.119932
Залізо 0,4 88,396 0,3 66,297 0,006140
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки: відсутність. 2. Запах, присмак: вода не повинна набувати не властивих їй запахів інтенсивністю більше 1 бала. 3. Колір: не повинен виявлятись у стовпчику води більше 10см. 4. Температура: підвищення температури води водного об’єкта не більше , ніж на 3 градуси С порівняно з природною температурою в літній період. 5. Водний показник (рН): в межах 6,5-8,5. 6. Кисень розчинний: в зимовий період (підлідний) повинен бути не менше 4 мг/дм.куб. 7. Коліфаги (в бляшкоутворюючих одиницях): не більше 100 в 1 дм. куб. 8. Лактопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в 1 дм.куб. 9. Життєздатні яйця гельмінтів: відсутність 1 дм.куб. 10. Рівень радіоактивності: не повинен перевищувати природного фону. 11. Токсичність води: зворотні води не повинні чинити гостру токсичну (в т.ч. хронічну) на тест об’єкти.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): 296.014 95.794
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 296.014 95.794
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 686.075 20.487
- у поверхневий водний об'єкт 686.0 20.468
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 0.075 0.019
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1.Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2.Згідно п. 1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, надавати звіт про використання води за ф. № 2ТП-водгосп (річна).

3. Дотримання нормативів ГДС речовин при скиданні зворотних вод  до водного об'єкту.

4. Утримувати прибережну захисну смугу водного об'єкту в районі скиду відповідно до вимог статті 89 Водного кодексу України.

Прийняти до виконання умови зазначені у висновку Державної служби геології та надр України, а саме:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Харківській КГЕ «Південукргеологія» (м. Харків, вул. Москалівська, 93) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримувати свердловину у належному санітарно-технічному стані Постійно Охорона підземних вод від виснаження та забруднення
2 Вести первинний облік водоспоживання та водовідведення, якості зворотних вод, що скидаються до водного об ’єкту ’ Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Забезпечити своєчасну повірку водомірного пристрою. Згідно паспорту водомірного пристрою Раціональне використання водних ресурсів
4 Попередження скидань до мережі зливової каналізації сміття, нафтопродуктів тощо Постійно Дотримання нормативів ГДС забруднюючих речовин