Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №897/ОД/49д-19 від 12.06.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРОФІРМА БУРГУДЖІ"
Ідентифікаційні дані
32009355
Місце реєстрації
68452, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН, село ВИНОГРАДІВКА, пров. Базарний, буд. 5
Контактні відомості
Телефон: +38-(048)-453-6030
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор в Одеській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№897/ОД/49д-19 від 12.06.2019
Строк дії
з 12.06.2019 по 12.06.2024
Поточний стан
анульований
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Зрошення
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір з підземного водоносного горизонту (за допомогою артезіанських свердловин № 1141/2450, №3766/1147, №2060, №3109, №1145/3299) розташовані в межах населеного пункту с.Виноградівка Арцизького району Одеської області. Басейн р. Дракуля/ басейн р. Дунай. Район басейну річок Причорномор’я.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/0002/0007/0004/Р.ДРАКУЛЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.01 Узбережжя Чорного моря між гирлом р. Дунай та Дністровським лиманом
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір з Дмитрівського водосховища (через Державну зрошувальну систему Кілійського МУВГ по каналу 8МК за допомогою насосно-силового агрегату К-100-65-200) на землях Виноградівської сільської ради Арцизького району Одеської області. Басейн р. Дунай. Район басейну річок Причорномор’я.
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/0002/0007/0002/Р.НЕРУШАЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.01 Узбережжя Чорного моря між гирлом р. Дунай та Дністровським лиманом
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 2623.8538 838.7845
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 2350 748
Р.НЕРУШАЙ 2350.0 748.0
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 273.8538 90.7845
Р.ДРАКУЛЕ 273.8538 90.7845
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 2405.8491 760.7776
з поверхневих джерел: 2350 748
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на зрошення 2350.0 748.0
з підземних джерел: 55.8491 12.7776
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 7.165 1.8629
- на виробничі потреби 48.6841 10.9147
- на зрошення 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на зрошення 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Відведення зворотних (стічних) вод здійснюється у водонепроникний вигріб, який розташований на території підприємства (за межами населеного пункту) с.Виноградівка Арцизького району Одеської області. Басейн р.Дракуля. Район басейну річок Причорномор’я.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/0002/0007/0004/Р.ДРАКУЛЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.01 Узбережжя Чорного моря між гирлом р. Дунай та Дністровським лиманом
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): 155.585 55.2237
- населенню 142.8 52.122
- вторинним водокористувачам (без використання) 12.785 3.1017
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 14.9485 3.8866
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 14.9485 3.88661
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 62.4197 22.7832

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2.При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агенство водних ресурсів України) до сектору в Одеській області Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп(річна) до Кілійського МУВГ.

4. Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережно захисних смугах  водних об'єктів відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі викори стання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Причорномор ДРГП (65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, 1, тел. (048) 715-46-12) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести первинний облік забору та використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів.
2 Утримувати зони санітарної охорони артезіанських свердловин в належному стані Постійно Охорона підземних вод від забруднення, засмічення.
3 Не перевищувати встановлений ліміт забору та використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів.
4 Проводити спостереження за рівнем підземних вод Постійно Попередження виснаження підземних вод.
5 Дотримуватись режиму зрошення сільськогосподарських культур Постійно Раціональне використання водних ресурсів.
6 Під час діяльності забезпечувати впровадження заходів щодо попередження від забруднення та вичерпання водних ресурсів Постійно Попередження від негативного впливу на водні об’єкти під час діяльності водокористувача