Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №109/ЧН/49д-19 від 31.05.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДНИЧОК-1"
Ідентифікаційні дані
39100130
Місце реєстрації
60321, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, НОВОСЕЛИЦЬКИЙ РАЙОН, село БОЯНИ, вул. Індустріальна, буд. 3
Контактні відомості
Телефон: +38-(037)-254-7428
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Чернівецькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№109/ЧН/49д-19 від 31.05.2019
Строк дії
з 31.05.2019 по 31.05.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 1Е розташована на території підприємства по вул. Індустріальна, 4, в с. Бояни, Новоселицький район, Чернівецька область в басейні р. Прут. Район річкового басейну р. Дунай.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/0174/Р.ПРУТ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.2.04 р. Прут від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 16.907 4.429
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 16.907 4.429
Р.ПРУТ 16.907 4.429
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 16.907 4.429
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 16.907 4.429
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.0 0.262
- на виробничі потреби 15.907 4.167
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах с. Бояни, Новоселицький район, Чернівецька область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/0174/Р.ПРУТ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.2.04 р. Прут від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах с. Бояни, Новоселицький район, Чернівецька область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
струмок без назви, притока р. Прут
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/0174/Р.ПРУТ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.2.04 р. Прут від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
0.36
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1.521
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0.36
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.11 0.04 0.11 0.04 0.000
БСК5 4.34 1.56 4.34 1.56 0.007
ХСК 29.5 10.62 29.5 10.62 0.045
Завислі речовини 10.6 3.82 10.6 3.82 0.016
Нафтопродукти 0.06 0.02 0.06 0.02 0.000
Нітрати 4.19 1.51 4.19 1.51 0.006
Нітрити 0.07 0.03 0.07 0.03 0.000
Сульфати 100.35 36.13 100.35 36.13 0.153
Фосфати 0.19 0.07 0.19 0.07 0.000
Хлориди 102.45 36.88 102.45 36.88 0.156
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки - відсутні; запах - відсутній; колір - 10 см; температура - не більше 3 градуси від природньої температури; реакція (рН) - 6,5-8,5; кисень розчинений - не менше 4 мг/л; лактопозитивні кишкові палички - не більше 5000 в 1 л; коліфаги - не більше 100 в 1 л; життєздатні яйця гельмінтів - відсутні; токсичність - 0
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 8.231 2.156
- у поверхневий водний об'єкт 5.805 1.521
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 2.426 0.635
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до БУВР Пруту та Сірету (58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194б).

3. Здійснення інструментально-лабораторного контролю за якістю зворотних (стічних) вод не менше 1 разу в квартал.

4. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

4. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

5. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

6. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (м. Львів, вул. Героїв УПА, 33, тел. (032) 237-20-30) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Використання води у відповідності із затвердженими нормами Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Ведення первинного обліку водокористування Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Дотримання встановлених ГДС Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення