Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №641/ВН/49д-19 від 10.06.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
КОЛИВАЙЛО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2525620376
Паспорт: №АА 610035 виданий: Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області від 21.10.1997 року
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
23213, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№641/ВН/49д-19 від 10.06.2019
Строк дії
з 10.06.2019 по 10.06.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
ставок площею 4,5308 га, об’ємом 65,7 тис. куб. м, розташоваий за межами села Мізяківські Хутори Вінницького району, на річці Без назви, права притока річки Периорка, права притока річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0590/Р.ПЕРИОРКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.02 р. Південний Буг від гирла р. Іква до г/п Селище
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 369.4 72.5
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 369.4 72.5
Р.ПЕРИОРКА 369.4 72.5
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 369.4 72.5
з поверхневих джерел: 369.4 72.5
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 246.2 32.0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 123.2 40.5
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
випуск у річку Без назви, права притока річки Периорка, права притока річки Південний Буг, за межами села Мізяківські Хутори Вінницького району.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
20/ЧЕР/Ю.БУГ/0590/Р.ПЕРИОРКА
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0590/Р.ПЕРИОРКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.02 р. Південний Буг від гирла р. Іква до г/п Селище
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
78,43
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
32,0
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
78,43
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.47 36.86 0.38 29.80 0.0122
БСК5 4.9 384.31 6.0 470.58 0.192
ХСК 32 2509.76 62.5 4901.88 2.000
Завислі речовини 20 1568.60 25 1960.75 0.800
Нафтопродукти 0.01 0.78 0.05 3.92 0.0016
Нітрати 1.1 86.27 40 3137.20 1.280
Нітрити 0.03 2.35 0.08 6.27 0.0026
Сульфати 27 2117.61 100 7843.00 3.1999
Фосфати 0.1 7.84 0.7 54.90 0.0224
Хлориди 35 2745.05 300 23529.00 9.5998
Мінералізація води 294 23058,42 1000 78430,00 31,9994
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Кисень розчинений >=4 мг/дм3, водневий показник (рН)-6,5-8,5
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1882.4 32
- у поверхневий водний об'єкт 1882.4 32.0
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України.

2. Облік забраних і скинутих вод здійснювати побічним методом.

3. Лабораторний контроль за якісним станом скинутих вод здійснювати перед кожним випуском води із водосховища у лабораторії, акредитованій на гідрохімічний аналіз скидів.

4. Підтримання санітарних витрат у річку.

5.Здійснення невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.

6. Запобігання виникненню гідродинамічних аварій.

7.Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.

8. Експлуатацію водного об’єкта здійснювати при наявності режиму його роботи.

9. Оформити право користування гідротехнічною спорудою.

10. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечувати у нижньому б’єфі ставка постійні санітарно-екологічні витрати у розмірі 6,0 тис.м3/рік (0,2 л/секунду) постійно Забезпечення водності річки Периорка.
2 Здійснювати користування водним об’єктом відповідно до встановленого режиму його функціонування з дотриманням вимог статей 44 та 51 Водного кодексу України. постійно Збереження та раціональне використання водних ресурсів.
3 Застосовувати технології риборозведення, які не призводять до забруднення водойми, не допускати її забруднення та засмічення. постійно Поліпшення якості водних ресурсів.
4 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережних захисних смугах (стаття.89 Водного кодексу України). постійно Поліпшення якості водних ресурсів.
5 Експлуатацію водоскидних споруд здійснювати лише за умови оснащення їх рибозахисними пристроями. постійно Збереження водних живих ресурсів та поліпшення якості водних ресурсів.