Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №714/ХР/49д-19 від 28.05.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Ідентифікаційні дані
31557119
Місце реєстрації
61037, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ХАРКІВ, вул. Мефодіївська, буд. 11
Контактні відомості
Телефон: +38-(057)-737-9400
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№714/ХР/49д-19 від 28.05.2019
Строк дії
з 28.05.2019 по 28.05.2025
Поточний стан
анульований
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води вторинним водокористувачам
 • Передача води населенню (теплоносій)
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Річка Лопань. м. Харків Харківської області, басейн р.Уди, район басейну р.Дон
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0815/0055/Р.ЛОПАНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
М. Харків Харківської області, басейн р.Сіверський Донець, район басейну р.Дон
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
М. Харків Харківської області, басейн р.Немишля/басейн р.Харків, район басейну р.Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0815/0055/0011/0004/Р.НЕМИШЛЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
М. Харків Харківської області, басейн р.Лопань /басейн р.Уди, район басейну р.Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0815/0055/Р.ЛОПАНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
М. Харків Харківської області, басейн р. Лопань /басейн р.Уди, район басейну р.Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0815/0055/Р.ЛОПАНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
М. Харків Харківської області, канал Дніпро-Донбас, район басейну р.Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(50) Канал, яким забирається вода з природного водного об’єкта
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.28 р. Оріль від витоку до кордону Харківської та Дніпропетровської областей
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 12697.1 3226.328
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 12697.1 3226.328
Р.ЛОПАНЬ 12697.1 3226.328
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 11373.1 2777.159
з поверхневих джерел: 6222.1 1581.036
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 6222.1 1581.036
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 5151 1196.123
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 981.2 228.339
- на виробничі потреби 4169.8 967.784
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
В межах м.Харків
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(30) Озеро
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Озеро Зеленка
Категорія зворотних (стічних) вод
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0815/0055/Р.ЛОПАНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
310
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
528,135
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
310
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.790 244.9 0.790 244.9 0.4172
БСК5 2.19 678.9 2.19 678.9 1.1566
ХСК 7.8 2418.0 7.8 2418.0 4.1195
Завислі речовини 31.7 9827.0 19.32 5989.2 10.2036
Нафтопродукти 0.29 89.9 0.29 89.90 0.1532
Нітрати 7.8 2418.0 7.8 2418.0 4.1195
Нітрити 0.71 220.1 0.71 220.1 0.3750
Сульфати 249.0 77190.0 249.0 77190.0 131.506
Фосфати 2.98 923.8 2.98 923.8 1.5738
Хлориди 142.0 44020.0 142.0 44020.0 74.9952
Залізо загальне 0,38 117,80 0,38 117,8 0,2007
Мідь 0,232 71,92 0,232 71,92 0,1225
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки - відсутні. 2. Запах, присмак < 1Б. 3.Колір (прозорість) ≥ 10см. 4. Не призводять до підвищення температури води водного об’єкта більш ніж на 3 градуси за Цельсієм порівняно з її природною температурою. 5. Реакція рН - 6,5-8,5. 6. Кисень розчинний ≥ 4 мг/м. куб. 7. Коліфаги < 1000 в дм.куб. 8. Лактопозитивні кишкові палички < 5000 дм.куб. 9. Життєздатні яйця гельмінтів - відсутні. 10. Рівень радіоактивності не повинен перевищувати природний фон. 11. Токсичність води : зворотні води не повинні чинити гостру токсичну (у т. ч. хронічну) дію на тест об’єкти.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
М. Харків Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 166489.7 36801.091
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): 123911.1 26334.292
- населенню 122966.6 26094.292
- вторинним водокористувачам (без використання) 944.5 240.0
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 11112.5 2665.004
- у поверхневий водний об'єкт 1446.9 528.135
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 9665.6 2136.869
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 143791.9 52484.047
- оборотного 143728.2 52460.8
- повторного 63.70 23.247
Втрати в системах водопостачання 43902.6 10915.968

Умови спеціального водокористування
 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
 2. Згідно п. 1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, надавати звіт про використання води за ф. № 2ТП-водгосп (річна).
 3. Утримувати прибережну захисну смугу водних об'єктів в місці забору та скиду до поверхневого водного об’єкту у відповідності до діючого законодавства України з урахуванням вимог ст 89 Водного кодексу України.

 4. Скид до водного об’єкту (водойма "Зеленка") здійснювати згідно затвердженого ГДС.

 5. Вести первинний облік водокористування та водовідведення.                                          Порушення умов спеціального водокористування та охорони вод є підставою для анулювання дозволу відповідно до вимог статті 55 ВКУ.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Не перевищувати встановлені ліміти забору та використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Своєчасно здійснювати повірку водомірних приладів Згідно паспорту водомірного приладу Раціональне виористання водних ресурсів
3 Скид до водного об’єкту (водойма «Зеленка) здійснювати згідно затвердженого ГДС Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення