Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №973/ЗП/49д-19 від 27.05.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕДЕЛЬВЕЙС УКРАЇНА"
Ідентифікаційні дані
36711842
Місце реєстрації
69124, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЗАПОРІЖЖЯ, шосе ХОРТИЦЬКЕ, буд. 34, кв./офіс 136
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-322-1713
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№973/ЗП/49д-19 від 27.05.2019
Строк дії
з 27.05.2019 по 27.05.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини №1, №2, Запорізька область, Запорізький район, с. Нове Запоріжжя, Нікопольське шосе 25 (0,9 км на південий захід від села)
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 6.2 1.204
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 6.2 1.204
Р.ДНІПРО 6.2 1.204
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 6.2 1.204
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 6.2 1.204
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 6.2 1.204
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У власний вигріб за межами с.Нове Запоріжжя, Запорізького району, Запорізької області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 3.6 0.882
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 3.6 0.882
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов"язків водокористувачів.

2. У випадках аварійних ситуацій на водних об"єктах, пов"язаних з їх забрудненням, відповідно до ст.108 Водного кодексу України, повідомляти відповідні організації та вживати невідкладні заходи щодо їх усунення.

3. Забороняється скидання стічних вод на рельєф місцевості (ст. 70 ВКУ).

4. Не допускати розливу нафтопродуктів та мастил (ст. 101 ВКУ).

5. Прийняти до виконання умови, зазначені у висновку Державної служби геології та надр України від 26.04.2019 року  №7855/10/10-19, а саме:

  • застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4 – 171 – 10;
  • вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді;
  • обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води;
  • дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та  водонесучих комунікацій;
  • буріння нових свердловин та будівництво об’єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком;
  • відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання, суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра;
  • надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Бердянському ГГЗ КП «Південукргеологія» (71107, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Бакинська, 37, тел. (06153) 769-45 ) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести облік забору води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Утримувати водопровідні мережі в належному стані Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Утримувати санітарну зону свердловин в належному стані Постійно Попередження забруднення підземного водоносного горизонту
4 Своєчасно проводити повірку лічильників води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
5 Не допускати нецільового використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів