Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №515/ХС/49д-19 від 22.05.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ГЕММА, ЛТД"
Ідентифікаційні дані
23132721
Місце реєстрації
73000, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ХЕРСОН, вул. Белінського, буд. 19
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-596-4081
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Херсонській області та м. Севастополі Держводагентства
Номер та дата видачі
№515/ХС/49д-19 від 22.05.2019
Строк дії
з 23.08.2018 по 23.08.2021
Поточний стан
втратив чинність
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір поверхневої води з Дніпровського лиману з використанням насосної станції в районі затоки Збур’ївський кут за межами населеного пункту на території Старозбур’ївської сільської ради Голопристанського району Херсонської області (басейн річки Дніпро)
Код типу джерела водопостачання
(11) Лиман відкритий
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДПРЛИМ/ЛИМ.ДНІПРОВСЬКИЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.27 р. Дніпро від греблі Каховського водосховища до гирла (виключаючи р. Інгулець)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 45989 5721.03
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 45989 5721.03
ЛИМ.ДНІПРОВСЬКИЙ 45989 5721.03
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 45989 5721.03
з поверхневих джерел: 45989 5721.03
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 45989 5721.03
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних вод через Випуск № 1 в Дніпровський лиман за межами населеного пункту на території Голопристанського району Херсонської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(11) Лиман відкритий
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Дніпровський лиман, басейн річки Дніпро, замикаючий створ каскаду рибогосподарських ставків
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДПРЛИМ/ЛИМ.ДНІПРОВСЬКИЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.27 р. Дніпро від греблі Каховського водосховища до гирла (виключаючи р. Інгулець)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1124,42
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
5721,03
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
250,39
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.03 257.9 1.03 1158.15 5.893
БСК5 2.17 543.35 2.17 2439.99 12.415
ХСК 42.92 10746.74 50 56221.00 286.052
Завислі речовини 17.00 4256.63 17.00 19115.14 97.258
Нафтопродукти 0.00 0.00 0.05 56.22 0.286
Нітрати 0.24 60.09 0.36 404.79 2.060
Нітрити 0.05 12.52 0.08 89.95 0.458
Сульфати 60.5 15148.60 90.4 101647.57 517.181
Фосфати 0.24 60.09 0.97 1090.69 5.549
Хлориди 94.5 23661.86 94.5 106257.69 540.637
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Плаваючі домішки (сполуки) - відсутність, запах, присмак - не більше 2 балів, колір (прозорість) - не повинно виявлятись у стовпчику 10см, температура - перевищення не більше 5 градусів за Цельсієм природної температури водного об’єкту, реакція (рН) 6,5-8,8, кисень розчинений не менше 6 мг/дм3, колі-індекс (в місці випуску) - не більше 1000 в 1 дм3, життєздатні яйця гельмінтів (в місці випуску) - відсутність, патогенні ентеробактерії (в місці випуску) - відсутність, рівень токсичності - відсутність гострої летальної токсичності (І клас, вода нетоксична)
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 26985.99 5721.03
- у поверхневий водний об'єкт 26985.99 5721.03
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

*Дозвіл на спеціальне водокористування від 22.05.2019 № 515/ХС/49д-19 із встановленим строком дії дозволу видано на виконання постанови П'ятого апеляційного адміністративного суду від 14.02.2019 по справі № 2140/1827/18 за заявою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМИ "ГЕММА, ЛТД", зареєстрованою у відділі адміністративних послуг Виконавчого комітету Херсонської міської ради від 25.07.2018 № 114-18279-56.

  1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.   
  2. Дотримуватись вимог статті 70 щодо умов скидання стічних вод у водні об’єкти.
  3. Дотримуватись вимог статей 87, 88, 90 Водного кодексу України з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності.
  4. Дотримуватись вимог статті 68 Водного кодексу України щодо особливостей спеціального водокористування та користування водними об'єктами для потреб рибного і мисливського господарства
  5. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року подавати звіти за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра.
  6. Сплачувати рентну плату за спеціальне використання води у випадках, передбачених статтею 255 Податкового кодексу України.
  7. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод Постійно Охорона вод від виснаження та забруднення
2 Використовувати воду відповідно до цілей та умов їх надання Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Здійснювати облік забору та використання вод, контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об’єктів у контрольних створах Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Не перевищувати встановлених у дозволі ліміту забору води, ліміту використання води та ліміту скидання забруднюючих речовин Постійно Раціональне використання водних ресурсів, Охорона вод від забруднення
5 Здійснювати водоохоронні заходи з попередження забруднення, засмічення і вичерпання водних об’єктів Постійно Охорона вод від забруднення
6 Утримувати в належному стані прибережні захисні смуги водних об’єктів, очисні та інші водогосподарські споруди та технічні пристрої, місця відведення зворотних (стічних) вод Постійно Охорона вод від забруднення
7 Своєчасно проводити повірку водовимірювального приладу Згідно графіку Раціональне використання водних ресурсів