Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №300/КР/49д-19 від 17.05.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІЛОТ"
Ідентифікаційні дані
34262959
Місце реєстрації
27000, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ РАЙОН, смт ДОБРОВЕЛИЧКІВКА, вул. Промислова, буд. 20а
Контактні відомості
Телефон: +38-(052)-535-1449
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Кіровоградській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№300/КР/49д-19 від 17.05.2019
Строк дії
з 17.05.2019 по 17.05.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини № 3392 РЕ, № 3394 РЕ, № 3416 РЕ, № 3414 РЕ, № 3420 РЕ, № 3429 РЕ, розташовані в смт Добровеличківка Добровеличківського району Кіровоградської області, басейн р.Добра, лівої притоки р.Сухий Ташлик лівої притоки р.Синюха басейну р.Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0043/0027/Р.ДОБРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.06 р. Синюха (включаючи р. Велика Вись)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина №1, розташована в с.Варваро-Олександрівка Добровеличківського району Кіровоградської області, басейн р.Добра, лівої притоки р.Сухий Ташлик лівої притоки р.Синюха басейну р.Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0043/0027/Р.ДОБРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.06 р. Синюха (включаючи р. Велика Вись)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1009.802 306.684
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 1009.802 306.684
Р.ДОБРА 1009.802 306.684
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 39.568 14.047
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 39.568 14.047
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 3.470 0.871
- на виробничі потреби 36.098 13.176
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид в р.Добра, ліву притоку р.Сухий Ташлик лівої притоки р.Синюха басейну р.Південний Буг, за межами смт Добровеличківка Добровеличківського району Кіровоградської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р.Добра
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0043/0027/Р.ДОБРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.06 р. Синюха (включаючи р. Велика Вись)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
38.14
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
124.784
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
8.93
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.93 17.235 0.55 20.977 0.06863
БСК5 37.7 336.661 15.0 572.100 1.87176
ХСК 94.0 839.420 80.0 3051.200 9.98272
Завислі речовини 30.7 274.151 15.0 572.100 1.87176
Нафтопродукти 0.20 1.786 0.07 2.670 0.00873
Нітрати 26.9 240.217 40.0 1525.600 4.99136
Нітрити 0.14 1.250 0.14 5.340 0.01747
Сульфати 99.2 885.856 99.2 3783.488 12.37857
Фосфати 4.69 41.882 2.8 106.792 0.34940
Хлориди 145.4 1298.422 145.4 5545.556 18.14359
Минералізація 794,0 7090,420 794,0 30283,160 99,07850
Залізо загальне 0,17 1,518 0,12 4,577 0,01497
СПАР 0,21 1,875 0,10 3,814 0,01248
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки: на поверхні води не повинні виявлятися плівки нафтопродуктів, масел, жирів та скупчення інших домішок; 2) запах, присмак: вода не повинна надавати сторонніх запахів та присмаків м’ясу риби; 3) забарвлення: вода не повинна набувати стороннього забарвлення; 4) температура: температура води не повинна підвищуватися в порівнянні з природною температурою водного об’єкту більш ніж на 5С із загальним підвищенням температури не більше ніж до 20С влітку і 5 С взимку для водних об’єктів, де мешкають холодноводні риби (лососеві і сігові), і не більше ніж до 28 С влітку і 8 С взимку в інших випадках. У місцях нерестовищ налиму забороняється підвищувати температуру води взимку більш ніж до 2 С; 5) водневий показник(рН): не повинен виходити за межі 6,5-8,5; 6) кисень розчинений: у зимовий(підлідний) період має бути не менше 4,0 дм.куб. У літній період(відкритий) на усіх водних об’єктах має бути не менше 6дм.куб.; 7) збудники захворюваню: вода не повинна містити збудників захворювань, в тому числі життєздатні яйця гельмінтів (аскарид, волосоголовець,токсокар, фасциол), онкосфери теннід і життєздатні цисти патогенних кишкових найпростіших; 8) сумарна радіоактивність: не повинна перевищувати природного фону; 9) рівень токсичності води: вода не повинна надавати гострої токсичної дії на тест-об’єкти.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 734.968 206.765
- населенню 608.491 169.913
- вторинним водокористувачам (без використання) 126.477 36.852
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 367.387 124.784
- у поверхневий водний об'єкт 367.387 124.784
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 235.266 85.872

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватися ліміту водокористування та водовідведення.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Дотримуватися вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

4. Щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року подавати звіт за формою 2-ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській області (25022, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32/29, тел/факс: 247939).

5. При змінах у водокористуванні одержати новий дозвіл на спеціальне водокористування.

Умови зазначені у висновку Держгеонадр № 2006/10/10-19 від 25.01.2019:

1.Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

2.Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

3.Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

4.Буріння нових свердловин та будівництво об’єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

5.Забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами,нафтопродуктами, пестицидами,міндобривом та іншими хімічними речовинами.

6.Відповідно до статті 17 закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Щорічно до 20 січня надавати до ДП «Центрукргеологія» та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка,16, тел.(044) 456 60 61, 455 60 75 звіти за  формою 7-гр (підземні води).

 

 

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод: а) не допускати витоків та втрат забраної для використання води б) своєчасно виконувати поточний, плановий та аварійний ремонти водопровідних мереж та обладнання Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Утримувати в робочому стані водозабірні свердловини Постійно Продовження терміну експлуатації
3 Дотримуватись встановлених лімітів використання водних ресурсів Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Здійснювати облік використаної води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
5 Своєчасно інформувати державні органи охорони навколишнього природного середовища про забруднення водних ресурсів викликане техногенними аваріями або стихійними лихами Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
6 Дотримуватись нормативів гранично-допустимих скидів Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
7 Здійснювати лабораторно-інструментальний контроль за якістю зворотних вод Не менше ніж 1 раз в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
8 Експлуатувати очисні споруди каналізації у відповідності до вимог проектної та нормативної документації Постійно Забезпечення ефективності роботи очисних споруд
9 Своєчасно проводити капітальні та поточні ремонти очисних споруд каналізації Згідно графіку Забезпечення ефективності роботи очисних споруд
10 Контролювати ефективність процесів очистки зворотних вод Згідно графіку Забезпечення ефективності роботи очисних споруд
11 Контролювати якісні та кількісні показники складу зворотних вод на випуску, та на води р.Добра у створах 500м. вище та нижче за течією від випуску Згідно графіку Контроль за дотриманням нормативів ГДС.