Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №84/ЛГ/49д-19 від 03.06.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
Комунальне підприємство "Берегиня"
Ідентифікаційні дані
42089201
Місце реєстрації
92733, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, СТАРОБІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, село ВЕСЕЛЕ, вул. Миру, буд. 62-А
Контактні відомості
Телефон: +38-(095)-030-5586
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№84/ЛГ/49д-19 від 03.06.2019
Строк дії
з 03.06.2019 по 03.06.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 1-а - розташована у південно - західній частини с. Веселе, свердловина № 4 - розташована у північно - західній частині с. Роздольне, свердловина № 8 - розташована у південно - західній частині с. Петрівське Старобільського району Луганської області. Свердловини знаходяться на лівобережній терасі р. Айдар/ басейн р. Сіверський Донець/ район басейну р. Дон.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0343/Р.АЙДАР
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.16 р. Айдар
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 328.235 36.998
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 328.235 36.998
Р.АЙДАР 328.235 36.998
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 226.785 0.339
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 226.785 0.339
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.065 0.016
- на виробничі потреби 226.72 0.323
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Вигрібна яма в межах с. Веселе, Старобільського району, Луганська область, басейн р. Айдар/ басейн р. Сіверський Донець/ район басейну р. Дон.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигрібна яма
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0343/Р.АЙДАР
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.16 р. Айдар
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 62.86 22.574
- населенню 57.90 21.136
- вторинним водокористувачам (без використання) 4.96 1.438
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 0.065 0.016
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 0.065 0.016
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 38.59 14.085

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись   вимог водного законодавства, зокрема  статті 44  Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Згідно п. 1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженного наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 №78,  надати документи для постановки на державний облік водокористування до Регіонального офісу водних ресурсів у Луганський області відділу використання водних ресурсів за адресою: 93113 м. Лисичанськ, вул ім. В. Сосюри (Свердлова) 347,  e – mail: llruvr@ukr.net. тел. 0505800711. Щорічно надавати звіти за формою № 2ТП - водгосп (річна)  не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

3. Дотримуватись  вимог  Постанови Кабінету Міністрів України №2024 від 18.12.1998 та вимог Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 №2918-ІІІ.

4. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

5. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

6. Сплачувати  рентну плату за спеціальне використання води у випадках, передбачених статтею 255 Податкового кодексу України.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застоссовувати воду для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримуватись санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Харківській КГЕ «Південукргеологія» (м. Харків, вул. Москалівська, 93) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенню водних ресурсів Постійно Охорона підземних вод від виснаження та забруднення
2 Утримувати зони санітарної охорони артезіанських свердловин в належному стані Постійно Охорона підземних вод від забруднення, засмічення
3 Встановити облікові пристрої на свердловинах 2019 р. Раціональне використання водних ресурсів
4 Капітальний ремонт водонапірної башти, ремонт оголовку свердловини № 8, заміна зворотного клапану, у с. Петрівське 2019 р. Захист від забруднення підземних вод, збереження якісних показників підземних вод для господарсько - питних цілей
5 Капітальний ремонт водонапірної башти у с. Веселе 2019 р. Захист від забруднення підземних вод, збереження якісних показників підземних вод для господарсько - питних цілей