Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №627/ВН/49д-19 від 17.05.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖМЕРИНКАВОДОКАНАЛ"
Ідентифікаційні дані
41095649
Місце реєстрації
23100, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЖМЕРИНКА, вул. Мельнична, буд. 3
Контактні відомості
Телефон: +38-(043)-325-2727
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№627/ВН/49д-19 від 17.05.2019
Строк дії
з 17.05.2019 по 17.05.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води населенню
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Сверловина №1, глибина 65 м, дебіт 30 куб.м/год, Сверловина №1 а, глибина 42 м, дебіт 25 куб.м/год, Сверловина №14, глибина 53 м, дебіт 25 куб.м/год, розташовані в м. Жмеринка , вул. Мельнична,3; Сверловина №2, глибина 68 м, дебіт 30 куб.м/год, Сверловина №3, глибина 68 м, дебіт 30 куб.м/год, розташовані в м.Жмеринка (вул. Космонавтів); Сверловина №4, глибина 64 м, дебіт 25 куб.м/год, Сверловина №5, глибина 61 м, дебіт 20 куб.м/год, Сверловина №6, глибина 115 м, дебіт 2,5 куб.м/год, Сверловина №7, глибина 90 м, дебіт 8 куб.м/год, Сверловина №8, глибина 85 м, дебіт 10 куб.м/год, Сверловина №9, глибина 76 м, дебіт 2,5 куб.м/год, Сверловина №10, глибина 60 м, дебіт 20 куб.м/год, розташовані в м. Жмеринка (вул.Героїв АТО), Сверловина №11, глибина 105 м, дебіт 5 куб.м/год, розташована в м. Жмеринка (вул. Декабристів), басейн річки Баран, район басейну річки Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0544/Р.БАРАН
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.03 р. Південний Буг від г/п Селище до гирла р. Сільниця (включаючи р. Сільниця)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Сверловина №1783(1), глибина 106м, дебіт 6куб.м/год, Свердловина № 1783(2), глибина 104 м, дебіт 18 куб.м/год, розташовані в м. Жмеринка (вул. Барляєва), басейн річки Мурафа, район басейну річки Дністер
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/0575/Р.МУРАФА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.09 р. Дністер від г/п Могилів-Подільський до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина №15, глибина 100 м, дебіт 10,0 м куб./год в межах с. Сідава Жмеринського району Вінницької області, басейн річки Баран, район басейну річки Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0544/Р.БАРАН
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.03 р. Південний Буг від г/п Селище до гирла р. Сільниця (включаючи р. Сільниця)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 3323.649 1201.444
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 3323.649 1201.444
Р.БАРАН 2969.888 1074.097
Р.МУРАФА 353.761 127.347
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 190.799 69.642
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 190.799 69.642
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 15.26 5.57
- на виробничі потреби 175.539 64.072
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид стічних вод після очисних споруд повної біологічної очистки здійснюється в річку Баран, в межах с. Сідава Жмеринського району Вінницької області, басейн річки Баран, район басейну річки Південний Буг
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
 • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0544/Р.БАРАН
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.03 р. Південний Буг від г/п Селище до гирла р. Сільниця (включаючи р. Сільниця)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
109,56
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
959,798
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
959,798
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 3.2 350.611 2.0 219.132 1.920
БСК5 9.1 997.0506 15.0 1643.49 14.397
ХСК 68.42 7496.506 80.0 8765.28 76.784
Завислі речовини 12.0 1314.792 15.0 1643.49 14.397
Нафтопродукти 0.027 3.0 0.027 3.0 0.02628
Нітрати 26.5 2903.5 26.5 2903.5 25.435
Нітрити 0.1 10.9566 0.1 10.9566 0.0960
Сульфати 34.14 3740.583 34.14 37440.583 32.757507
Фосфати 0.11 12.05226 0.11 12.05226 0.106
Хлориди 81.0 8874.746 81.0 8874.845 77.743651
Залізо 0,24 26,296 0,24 26,296 0,230353
АПАР 0,029 3,177414 0,029 3,177414 0,027834
Розчинений кисень 4,6 4,0
Сухий залишок 628,0 68807,448 628,0 68807,448 602,753
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Плаваючі домішки - відсутні; запах, присмак <2 б.; колір (прозорість)=10 см; температура =< 3 С приросту; реакція (рН) – 6,5-8,5; кисень розчинений=>4мг/дм3; коліфаги < 100 в л; лактозопозитивні кишкові палички<10000 в л; життєздатні яйця гельмінтів – відсутні; токсичність : не чинить токсичної дії.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): 2667.763 962.045
- населенню 2470.27 901.649
- вторинним водокористувачам (без використання) 197.493 60.396
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 2629.584 959.798
- у поверхневий водний об'єкт 2629.584 959.798
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 465.087 169.757

Умови спеціального водокористування
 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
 2. Дотримуватись правил експлуатації джерел водопостачання згідно чинного законодавства.
 3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Вінницького регіонального управління водних ресурсів.
 4. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).
Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Під час експлуатації водозабірних споруд дотримуватись таких умов:

 1. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. величина видобутку підземних вод не повинна перевищувати величини рекомендованого (експлуатаційного) дебіту, зазначеного в паспорті свердловини;
 3. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 4. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 5. своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;
 6. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 7. дотримуватися вимог Водного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 8. використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра;
 9. щорічно до 20 січня надавати до Подільської ГГП (вул. Геологів, 5, м. Хмельницький, 29016) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ,
  вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенні водних ресурсів . Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від виснаження та забруднення
2 Дотримуватися лімітів забору та використання води, лімітів скидання забруднюючих речовин Постійно Охорона підземних вод від виснаження та забруднення
3 Передбачити реалізацію заходів щодо будівництва високоефективних і енергозберігаючих очисних споруд на нових технологічних засадах і модернізацію водопровідно-каналізаційних систем до 2022 року Охорона підземних та поверхневих вод від виснаження та забруднення
4 Підтримувати в справному стані водомірні прилади та проводити їх регулярну повірку Постійно Раціональне використання водних ресурсів
5 Регулярно здійснювати лабораторний контроль якості та кількості води, що скидається у поверхневі водні об’єкти Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
6 Утримувати місце водозабору у належному санітарно-екологічному стані Постійно Охорона підземних вод від виснаження та забруднення
7 Не допускати порушень режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі (стаття 86 Водного кодексу України) Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення