Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №264/ЧГ/49д-19 від 17.05.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ "УКРСПИРТ"
Ідентифікаційні дані
37199618
Місце реєстрації
07400, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто БРОВАРИ, вул. ГАГАРІНА, буд. 16
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-815-3330, Факс: +38-(057)-748-5412, Ел.пошта: office@ukrspirt.com
Додаткові відомості про заявника
Назва філії, або підрозділу
Ковальовська Філія Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості"УКРСПИРТ" Код ЄДРПОУ ВП: 37404631 Місцезнаходження ВП: 15150, Чернігівська область, Городнянський район, село Тупичів, вул. Леніна, 92
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Чернігівській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№264/ЧГ/49д-19 від 17.05.2019
Строк дії
з 17.05.2019 по 17.05.2022
Поточний стан
анульований
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
озеро Ковалівське в межах с.Тупичів, Городнянського району, Чернігівської області.
Код типу джерела водопостачання
(30) Озеро
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0892/0228/0049/Р.КРЮКОВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.5.58 р. Снов
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 2083.2 635.38
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 2083.2 635.38
Р.КРЮКОВА 2083.2 635.38
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 2083.2 635.38
з поверхневих джерел: 2083.2 635.38
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.55 0.47
- на виробничі потреби 2081.65 634.91
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1, р. Крюкова, з правого берега за межами с. Тупичів, Городнянського району, Чернігівської області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Крюкова
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
  • теплообмінні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0892/0228/0049/Р.КРЮКОВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.5.58 р. Снов
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
116,25
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
567,31
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
42,58
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.51 21.7 0.51 59.3 0.289
БСК5 5 213 3 348.8 1.702
ХСК 29.4 1252 29.4 3418 16.679
Завислі речовини 11.4 485 11.4 1325 6.467
Нафтопродукти 0.027 1.15 0.027 3.14 0.0153
Нітрати 1.54 65.6 1.54 179 0.874
Нітрити 0.089 3.79 0.08 9.3 0.0454
Сульфати 38.02 1619 38.02 4420 21.569
Фосфати 0.76 32.4 0.76 88.4 0.431
Хлориди 24.81 1056 24.81 2884 14.075
Мінералізація 290 12348 290 33713 164,52
Залізо загальне 0,5 21,29 0,5 58,13 0,284
АПАР 0,037 1,58 0,028 3,26 0,0159
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки (речовини) – на поверхні водойми не повинні виявлятись плаваючі плівки, плями мінеральних масел та скупчення інших домішок; запах – вода не повинна набувати невластивих запахів інтенсивністю більше 1 б., які виявляються безпосередньо; забарвлення – не повинно виявлятись у стовпчику 10 см; температура – внаслідок скиду зворотних вод температура води не повинна призводить до підвищення температури води водного об’єкта більш ніж на 3 гр. Цельсію порівняно з її природною температурою в літній період; реакція рН – в межах 6.5-8.5; кисень розчинений – не менше 4 мг/л в пробі, що відібрана до 12 години дня в будь-який період року; коліфаги – не більше 100 в 1 л; лактозопозитивні кишкові палички – не більше 5000 в 1 л; життєздатні яйця гельмінтів – не повинні міститься в 1 л; рівень радіоактивності не повинен перевищувати природного фону; колі-індекс – не більше 1000 в 1 л; показники токсичності – клас 1, кратність розведення в контрольному створі – 1,3.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Поля фільтрації (біологічне очищення, потужність 146,3 м.куб/добу, 53,4 тис.м.куб/рік) за межами с. Тупичів, Городнянського району, Чернігівської області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(83) Поля фільтрації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0892/0228/0049/Р.КРЮКОВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.5.58 р. Снов
Тип водовідведення
Водовідведення на поля фільтрації
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1997.95 609.38
- у поверхневий водний об'єкт 1860 567.31
- на поля фільтрації 137.95 42.07
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 341 124.47
- оборотного - -
- повторного 341 124.47
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

- Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

- Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Деснянського басейнового управління водних ресурсів (пр-т Перемоги, 39-А, м. Чернігів, 14017; тел (0462) 677 325).

- Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості заборонено.

- Забезпечувати експлуатацію очисних споруд у відповідності до технологічного регламенту, враховуючи фактичне надходження стічних вод. 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватися встановлених лімітів забору води та використання води Постійно Контроль за використанням поверхневих вод
2 Систематично вести первинний облік водокористування Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Не допускати перевищення гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у водний об’єкт Постійно Поліпшення якості водних ресурсів
4 Здійснювати лабораторний контроль якості зворотних (стічних) вод. Систематично Поліпшення якості водних ресурсів
5 Виконувати план заходів щодо зменшення скидання забруднюючих речовин для поетапного досягнення екологічного нормативу якості води у водному об’єкті Постійно, за визначеними термінами Охорона водних екосистем від забруднення
6 Дотримуватися вимог ст.ст. 88, 89 Водного кодексу України Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
7 Виконувати профілактично-ремонтні роботи, передбачені відповідним планом підприємства Систематично, згідно плану Охорона поверхневих водних ресурсів від забруднення, засмічення