Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №267/ЧГ/49д-19 від 17.05.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДПОСТАЧ" РІПКИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Ідентифікаційні дані
38720309
Місце реєстрації
15000, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, РІПКИНСЬКИЙ РАЙОН, смт РІПКИ, вул. Святомиколаївська, буд. 160А
Контактні відомості
Телефон: +38-(095)-547-8574
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Чернігівській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№267/ЧГ/49д-19 від 17.05.2019
Строк дії
з 17.05.2019 по 17.05.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Артезіанська свердловина № 1/3372 розташована в межах смт Ріпки, Ріпкинського району, Чернігівської області/
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0892/0191/Р.БІЛОУС
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.5.55 р. Десна від г/п Чернігів до гирла (виключаючи р. Остер)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Артезіанська свердловина № 2/3603 (резервна) розташована в межах смт Ріпки, Ріпкинського району, Чернігівської області.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0892/0191/Р.БІЛОУС
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.5.55 р. Десна від г/п Чернігів до гирла (виключаючи р. Остер)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Артезіанська свердловина № 3/3919 розташована в межах смт Ріпки, Ріпкинського району, Чернігівської області.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0892/0191/Р.БІЛОУС
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.5.55 р. Десна від г/п Чернігів до гирла (виключаючи р. Остер)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 831.1 298.7
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 831.1 298.7
Р.БІЛОУС 831.1 298.70
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 22.2 8.1
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 22.2 8.1
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.47 0.1
- на виробничі потреби 21.73 8.0
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 розміщений за межами смт Ріпки, Ріпкинського району, Чернігівської області. Очисні споруди повної біологічної очистки (потужність 255,5 тис.м.куб/рік) розміщені за межами смт Ріпки.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
річку Замглай
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0892/0223/Р.ЗАМГЛАЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.5.54 р. Десна від гирла р. Сейм до г/п Чернігів (виключаючи рр. Сейм, Снов)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
12.067
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
101.3
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
-
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний - - 2.17 26.18539 0.219821
БСК5 - - 14.8 178.5916 1.49924
ХСК - - 73.2 883.3044 7.41516
Завислі речовини - - 15.0 181.005 1.5195
Нафтопродукти - - 0.039 0.470613 0.0039507
Нітрати - - 8.8 106.1896 0.89144
Нітрити - - 0.8 9.6536 0.08104
Сульфати - - 58.05 700.48935 5.880465
Фосфати - - 3.32 40.06244 0.336316
Хлориди - - 93.27 1125.4891 9.448251
Мінералізація - - 508 6130,036 51,4604
СПАР - - 0,048 0,579216 0,0048624
Залізо загальне - - 0,72 8,68824 0,072936
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки (речовини) – на поверхні водойми не повинні виявлятись плаваючі плівки, плями мінеральних масел та скупчення інших домішок; запах – вода не повинна набувати невластивих запахів інтенсивністю більше 1 б., які виявляються безпосередньо; забарвлення – не повинно виявлятись у стовпчику 10 см; температура – внаслідок скиду зворотних вод температура води не повинна призводить до підвищення температури води водного об’єкта більш ніж на 30С порівняно з її природною температурою в літній період; реакція рН – в межах 6.5-8.5; кисень розчинений – не менше 4 мг/л в пробі, що відібрана до 12 години дня в будь-який період року; коліфаги – не більше 100 в 1 л; лактозопозитивні кишкові палички – не більше 5000 в 1 л; життєздатні яйця гельмінтів – не повинні міститься в 1 л; рівень радіоактивності не повинен перевищувати природного фону; колі-індекс – не більше 1000 в 1 л; показники токсичності – клас 1, кратність розведення в контрольному створі – 1,5.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 581.5 207.6
- населенню 503.7 183.9
- вторинним водокористувачам (без використання) 77.8 23.7
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 289.6 101.3
- у поверхневий водний об'єкт 289.6 101.3
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 227.4 83.0

Умови спеціального водокористування

- Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 10 Водного кодексу України щодо компетенції селищних рад у галузі регулювання водних відносин щодо здійснення заходів з раціонального використання і охорони вод, контролю за використанням і охороною вод; статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

- Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Деснянського басейнового управління водних ресурсів (тел. (0462) 677 325, пр-т Перемоги, 39-А, м. Чернігів, 14017).

- Забезпечувати експлуатацію очисних споруд у відповідності до технологічного регламенту, враховуючи фактичне надходження стічних вод.

- Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості заборонено.

- З метою достовірного обліку водокористування забезпечувати своєчасну повірку водовимірювальних приладів. 

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Київській ГГЕ ДП «УГК» (02088, м. Київ, провул. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватися встановлених лімітів забору води, використання води, передачі води населенню та вторинним водокористувачам, скиду зворотних (стічних) вод та втрат води в системах водопостачання Постійно Контроль за використанням підземних вод
2 Утримувати зони санітарної охорони артезіанських свердловин відповідно вимог ДБН В.2.5-74:2013 Постійно Охорона підземних вод від забруднення
3 Здійснювати контроль якості води з артезіанських свердловин для визначення повного хімічного складу 1 раз в квартал Охорона підземних вод від забруднення
4 Систематично вести первинний облік водокористування Постійно Раціональне використання водних ресурсів
5 Не допускати перевищень гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у водний об’єкт Постійно Поліпшення якості водних ресурсів
6 Здійснювати лабораторний контроль якості зворотних (стічних) вод Систематично Поліпшення якості водних ресурсів
7 Утримувати в задовільному стані водозабірні споруди та споруди з відведення зворотних (стічних) вод Постійно Охорона поверхневих і підземних вод від забруднення
8 Дотримуватись вимог ст.ст. 88, 89 Водного кодексу України Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
9 Обладнати артезіанські свердловини водовимірювальними приладами До 01.12.2019 р. Контроль за використанням підземних вод
10 Здійснювати лабораторний контроль якості зворотних (стічних) вод Систематично Поліпшення якості водних ресурсів