Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №775/КВ/49д-19 від 15.05.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ДСП "ЦППРВ"
Ідентифікаційні дані
37197102
Місце реєстрації
07270, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНКІВСЬКИЙ РАЙОН, місто ЧОРНОБИЛЬ, вул. Кірова, буд. 52
Контактні відомості
Телефон: +38-(045)-935-1632, Ел.пошта: bz.cemrw@gmail.com
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Державне агентство водних ресурсів України
Номер та дата видачі
№775/КВ/49д-19 від 15.05.2019
Строк дії
з 15.05.2019 по 15.05.2022
Поточний стан
анульований
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Артезіанські свердловини № 1 та № 2, розташовані на території КВ "Вектор", с. Буряківка (колишнє), Іванківський район, р. Мар’янівка, притока р. Уж, басейн р. Прип’ять, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.41 р. Прип’ять від г/п Мозир до гирла (в межах України)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Водопровідна мережа ДСП "ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ СПЕЦКОМБІНАТ", вул. Кірова, 52, м. Чорнобиль, Іванківський район
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/Р.ПРИП'ЯТЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.41 р. Прип’ять від г/п Мозир до гирла (в межах України)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 128.14 28.11
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 128.14 28.11
Р.УЖ 128.14 28.11
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 162.26 36.5
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 74.79 17.21
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 22.95 4.59
- на виробничі потреби 51.84 12.62
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 87.47 19.29
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 15.25 5.05
- на виробничі потреби 72.22 14.24
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Чорнобиль, Іванківський район
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/Р.ПРИП'ЯТЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.41 р. Прип’ять від г/п Мозир до гирла (в межах України)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Буряківка (колишнє), Іванківський район
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Мар’янка, притока р. Уж, басейн р. Прип’ять, район басейну р. Дніпро
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.41 р. Прип’ять від г/п Мозир до гирла (в межах України)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
15,241
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
114,81
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,434
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 2.0 0.868 2.0 30.482 0.22962
БСК5 8.6 3.732 8.6 131.073 0.98737
ХСК 79.0 34.286 79.0 1204.039 9.06999
Завислі речовини 33.0 14.322 33.0 502.953 3.78873
Нафтопродукти 0.28 0.122 0.28 4.267 0.03215
Нітрати 3.5 1.519 3.5 53.343 0.40184
Нітрити 0.2 0.087 0.2 3.048 0.02296
Сульфати 53.6 23.262 53.6 816.918 6.15382
Фосфати 0.99 0.43 0.99 15.089 0.11366
Хлориди 55.5 24.087 55.5 845.875 6.37196
Мінералізація 611,0 265,174 611,0 9312,251 70,14891
Залізо загальне 0,41 0,178 0,41 6,249 0,04707
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
реакція (рН) - 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С0 у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 87.47 19.29
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 53.35 10.9
Передача води, усього (у т.ч.): 53.35 10.9
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 53.35 10.9
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 428.26 130.55
- у поверхневий водний об'єкт 365.79 114.81
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 62.47 15.74
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5. Інші умови зазначені у Висновку Державної служби геології та надр України (лист від 23.04.2019 № 7623/10/10-19):

застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10;

вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді;

обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води;

дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;

буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком;

відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра;

надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Київській ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод Постйно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення