Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №237/ЗК/49д-19 від 03.06.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІПП-УЖГОРОД"
Ідентифікаційні дані
13596193
Місце реєстрації
89450, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, село КИБЛЯРИ, вул. -, буд. 85 А
Контактні відомості
Телефон: +38-(031)-261-5345
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Закарпатській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№237/ЗК/49д-19 від 03.06.2019
Строк дії
з 03.06.2019 по 03.06.2022
Поточний стан
анульований
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина №1, продуктивність - 340 м.куб./добу, розташована с. Кибляри, 85, Ужгородського району, Закарпатської області
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0073/Р.СТАРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.02 р. Латориця від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 64.65 15.102
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 64.65 15.102
Р.СТАРА 64.650 15.102
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 64.65 15.102
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 64.65 15.102
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 7.090 1.843
- на виробничі потреби 57.560 13.259
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Безіменний струмок (притока р. Стара), очищені стічні води на комплексі модульних споруд "БІОТАЛ" та "БІОЛІДЕР", потужністю 16,0 м.куб/добу у межах населеного пункту с. Кибляри, Ужгородського району, Закарпатської області, у межах населеного пункту.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0073/Р.СТАРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.02 р. Латориця від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
0,4925
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
3,074
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,3526
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.66 0.23 0.66 0.33 0.0020
БСК5 11.00 3.88 11.00 5.42 0.034
ХСК 13.40 4.72 13.40 6.60 0.041
Завислі речовини 12.00 4.23 12.00 5.91 0.037
Нафтопродукти 0.30 0.11 0.30 0.15 0.0009
Нітрати 8.43 2.97 8.43 4.15 0.026
Нітрити 0.06 0.02 0.06 0.03 0.0002
Сульфати 62.04 21.88 62.04 30.55 0.191
Фосфати 0.62 0.22 0.62 0.31 0.0019
Хлориди 17.30 6.10 17.30 8.52 0.053
Залізо (загальне) 0,14 0,05 0,14 0,07 0,0004
Сухий залишок 280,00 98,73 280,00 137,90 0,861
СПАР 0,05 0,02 0,05 0,02 0,0002
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) - 6,5 - 8,5; температура - 5 С; кисень розчинений - 4 мг/дм.куб.; плаваючі домішки - відсутні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 11.82 3.074
- у поверхневий водний об'єкт 11.820 3.074
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1.Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2.Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса ( 88018 м.Ужгород, вул.Слов’янська набережна, 5).

3.Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

4.За зміни умов водокористування дозвіл на спецводокористування та матеріали для отримання дозволу підлягають переоформленню.

5.Дотримання встановлених лімітів водоспоживання, ведення журналів обліку водокористування.

6.Якісний склад стічних вод, які відводяться у поверхневий водний об’єкт, повинен відповідати лімітам скидання забруднюючих речовин (ГДС).

7.Здійснення регулярного контролю акредитованою лабораторією за якістю стічних вод, які скидаються у поверхневий водний об’єкт у контрольних створах.

Виконувати умови спеціального водокористування зазначені у висновку Державної  служби геології та надр України від 30.05.2019  № 9872/10/10-19: 

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту водозабірних споруд.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Закарпатському ГГЦ Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (м. Берегово, просп. Геологів, 10, тел. (03141) 231-22) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконання вимог чинного природоохоронного законодавства України та запланованих підприємством заходів по охороні та раціональному використанню водних ресурсів Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від виснаження та забруднення
2 Дотримання санітарного режиму на території зон санітарної охорони навколо водозабору відповідно до діючих норм і правил охорони джерел водопостачання Постійно Забезпечення діючих норм і правил охорони джерел водопостачання
3 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережних захисних смугах (стаття 89 Водного кодексу України) Постійно Поліпшення якості водних ресурсів, недопущення забруднення безіменногострумка (притоки р. Стара)