Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №959/ЗП/49д-19 від 07.05.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ПО ВОДОПОСТАЧАННЮ "АЗОВ-ВЕРХНЯ КРИНИЦЯ"
Ідентифікаційні дані
42255988
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН, село ВЕРХНЯ КРИНИЦЯ, вул. Українська, буд. 65
Контактні відомості
Телефон: +38-(098)-984-3514
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№959/ЗП/49д-19 від 07.05.2019
Строк дії
з 07.05.2019 по 07.05.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Зрошення
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Берегова насосна станція на березі Каховського водосховища (басейн р. Дніпро), в межах с. Верхня Криниця Василівського району Запорізької області
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 435 50
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 435 50
Р.ДНІПРО 435 50
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 435 50
з поверхневих джерел: 435 50
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 435 50
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування
  1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.                                                                         
  2. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року, подавати державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов`я, відповідно до ст. 25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 року №78.
  3. У випадках аварійних ситуацій на водних об’єктах, пов’язаних з їх забрудненням, відповідно до ст. 108 Водного кодексу України,  вживати невідкладні заходи щодо їх усунення.
  4. Водозабори утримувати в належному стані та слідкувати за робочим станом водовимірювальної апаратури, відповідно до ст. 44, 100 Водного кодексу України.
  5. Землі водного фонду утримувати в належному санітарному стані, не допускати порушення режиму господарювання (ст. 85, 87, 88, 89 Водного кодексу України).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Встановити лічильник для обліку забраної та використаної води. Своєчасно проводити Державну повірку приладу обліку. до 31.10.2019 р. Контроль забору та використання поверхневих вод
2 Дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води. Вести облік забору та використання води. Постійно Контроль забору та використання поверхневих вод
3 Не допускати втрат води, своєчасно проводити ремонт водопроводу та запірної арматури Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Територію в районі розташування насосної станції утримувати в належному санітарному стані Постійно Запобігання забрудненню та засміченню поверхневого водного об’єкта