Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №80/ЛГ/49д-19 від 25.04.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Зоря"
Ідентифікаційні дані
25363011
Місце реєстрації
92200, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ РАЙОН, смт БІЛОКУРАКИНЕ, вул. Історична, буд. 89
Контактні відомості
Телефон: +38-(064)-629-2318
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№80/ЛГ/49д-19 від 25.04.2019
Строк дії
з 24.04.2019 по 24.04.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини № 1, 2 - розташовані вул. Зарічна, с. Шапарськ, Білокуракинського району, Луганської області, басейн р. Біла/басейн р. Айдар/ басейн р. Сіверський Донець/ район басейну р. Дон.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0343/0113/Р.БІЛА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.16 р. Айдар
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 137.575 16.509
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 137.575 16.509
Р.БІЛА 137.575 16.509
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 137.575 16.509
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 137.575 16.509
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.695 0.0834
- на виробничі потреби 136.88 16.4256
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Вигріб, в межах підприємства, за межами с. Шапарськ, Білокуракинського району, Луганської області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0343/0113/Р.БІЛА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.16 р. Айдар
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1.575 0.189
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 1.575 0.189
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1.  Дотримуватись   вимог водного законодавства, зокрема  статті 44  Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів

2.  Дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  щодо використання та охорони надр України

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік води, яка відбирається, контроль її якості, глибини рівня у водозабірній споруді.

3. Дотримуватись санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної свердловини та водонесучих комунікацій.

4. Забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами.

5. Дотримуватись вимог Водного кодексу України.

6. Дотримуватись вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 року та вимог Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" від 10.01.2002р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи з раціонального використання, охорони та відтворення водних ресурсів Постійно Охорона підземних вод від виснаження та забруднення
2 Встановити облікові пристрої на свердловинах 2019 р. Раціональне використання водних ресурсів
3 Утримувати зони санітарної охорони артезіанських свердловин в належному стані Постійно Охорона підземних вод від забруднення, засмічення
4 Звітувати за: формою 2ТП-водгосп (річна ) та №7-ГР (підземні води) (річна) Щорічно Раціональне використання водних ресурсів.