Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №969/ЗП/49д-19 від 14.05.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКР-ЛІТ-АГРО"
Ідентифікаційні дані
36090041
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН, місто ДНІПРОРУДНЕ, вул. Центральна, буд. 33, кв./офіс 69
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-191-3395
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№969/ЗП/49д-19 від 14.05.2019
Строк дії
з 14.05.2019 по 14.05.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Зрошення
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Запорізька область, Василівський район, за межами с. Балки, 0,53 км на південь від села, з Каховського водосховища через ГНС ПРЗС з використанням водозабірних споруд Придніпровського МУВГ НСП-3 ПК-78+80, на відстані від села Балки 0,43 км з Каховського водосховища через ГНС ПРЗС з використанням водозабірних споруд Придніпровського МУВГ НСП-3а ПК-70+34
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 15868.75 2539
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 15868.75 2539
Р.ДНІПРО 15868.75 2539
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 15868.75 2539
з поверхневих джерел: 15868.75 2539
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 15868.75 2539
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування
  1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.
  2. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року, подавати до  Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов’я  державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна), відповідно до ст.25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 року №78.
  3. У випадках аварійних ситуацій на водних об’єктах, пов’язаних з їх забрудненням, відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, повідомляти відповідні організації та вживати невідкладні заходи щодо їх усунення.
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Використовувати воду для поливу згідно планів водокористування та проводити полив згідно вологості грунту Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Не допускати втрат води, своєчасно проводити ремонт трубопроводів та запірної арматури Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води. Вести облік забору та використання води. Постійно Контроль за використанням поверхневих вод