Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №965/ЗП/49д-19 від 08.05.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОДНИК" ПІДГІРНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційні дані
30831425
Місце реєстрації
71650, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН, село ШИРОКЕ, вул. Миру, буд. 42 Б
Контактні відомості
Телефон: +38-(061)-755-5582
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№965/ЗП/49д-19 від 08.05.2019
Строк дії
з 08.05.2019 по 29.03.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води населенню
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
свердловина №986-В, в межах с. Широке Василівського р-ну, свердловина № 2, в межах с. Переможне Василівського р-ну, свердловина № 1962-ре, за межами с. Долинка Василівського р-ну, свердловина № 1/3933, в межах с. Грозове Василівського р-ну, свердловина №911-в, в межах с. Підгірне Василівського р-ну, свердловина № 3/3 в межах с. Зелений Гай Василівського р-ну, свердловина № 3/1 в межах с. Гладке Василівського р-ну
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0279/Р.КАРАЧЕКРАК
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 439.597 156.889
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 439.597 156.889
Р.КАРАЧЕКРАК 439.597 156.889
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 20.024 5.026
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 20.024 5.026
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.454 0.114
- на виробничі потреби 19.570 4.912
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Вигріби без вивезення в межах населених пунктів с. Широке, с. Переможне, с.Долинка, с. Грозове, с. Підгірне, с. Зелений Гай, с. Гладке Василівського р-ну
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0279/Р.КАРАЧЕКРАК
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Гноєсховища в межах с. Широке, с. Переможне, с. Долинка, с. Грозове, с.Підгірне, с. Зелений Гай, с. Гладке Василівського р-ну
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
Назва приймача зворотних (стічних) вод
гноєсховище
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
Джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення в інший приймач
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 363.178 131.279
- населенню 352.158 128.539
- вторинним водокористувачам (без використання) 11.02 2.74
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 329.077 118.78
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 299.289 107.908
- в інший приймач 29.788 10.872
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 56.395 20.584

Умови спеціального водокористування
 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.
 2. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року, подавати державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна), до Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов`я, відповідно до ст. 25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 року №78.
 3. Здійснювати в разі виникнення невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об’єктах та ліквідації їх наслідків ( ст. 108 Водного кодексу України).
 4. Водозабори утримувати в належному санітарному стані, відповідно до ст. 44, 100 Водного кодексу України.
 5. Забороняється скидання стічних вод на рельєф місцевості (ст.70 ВКУ).
 6. Не допускати розливи нафтопродуктів та мастил (ст. 101 ВКУ).
 7. Анулювати дозвіл на спеціальне водокористування від 01.01.2017 № 999/Зап виданий КП "Родник" Департаментом екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації.
Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Бердянському ГГЗ КП «Південукргеологія» (71107, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Бакинська, 37, тел. (06153) 769-45) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Встановити лічильники для обліку забраної та використаної води. Своєчасно проводити Державну повірку приладів обліку 2019-2023 рр. Контроль забору та використання підземних вод
2 Дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води. Вести облік забору та використання вод Постійно Контроль забору та використання вод
3 Не допускати втрат води, своєчасно проводити поточні ремонти водопроводу та запірної арматури Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Зони санітарної охорони свердловин утримувати в належному санітарному стані Постійно Запобігання забрудненню та засміченню підземних вод