Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №964/ЗП/49д-19 від 07.05.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "ТРОЯНДА"
Ідентифікаційні дані
25491298
Місце реєстрації
70030, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, село МИХАЙЛІВКА, вул. Слободчикова, буд. 17
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-438-9717
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№964/ЗП/49д-19 від 07.05.2019
Строк дії
з 07.05.2019 по 07.05.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Зрошення
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Запорізька область, Вільнянський район, берегова насосна станція в межах с. Андріївка.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 149.3 13.29
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 149.3 13.29
Р.ДНІПРО 149.3 13.29
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 149.3 13.29
з поверхневих джерел: 149.3 13.29
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 149.3 13.29
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог  водного законодаства, зокрема :

- ст. 44 Водного кодексу України, щодо обов'язків водокористувачів;

-  ст. 44,100 Водного кодексу України , щодо утримання   водозаборів в належному стані;

- ст. 85, 87, 88, 89 Водного кодексу України , щодо утримання та використання  земель водного фонду;

- ст. 101 Водного  кодексу України. а саме не допускати  розливу нафтопродуктів та мастил .

2. Щорічно, не піздніше 1 лютого наступного за звітним року, надавати державну звітність за формою №2ТП-водгосп(річна) до  Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов'я, відповідно до ст. 25 Водного кодексу України та Поряжку ведення державного обліку  водокористування, затвердженному наказом Мінестерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78.

3. Відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, здійснювати невідкладні заходи щодо запобігання стихійному ливові, спричиненному шкідливаю дією вод, аваріям на водних  об'єктах та ліквідації їх наслідків, повідомляти  відповідні органи.

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Встановити водовимірювальний прилад до 01.04.2020 Раціональне використання поверхневих вод
2 Провести заміну металевого водопроводу на пластиковий 2019-2021 Раціональне використання поверхневих вод
3 Дотримуватись санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих конструкцій Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
4 Не допускати втрат води, своечасно проводити поточний ремонт водопроводу Постійно Раціональне використання водних ресурсів
5 Вести облік забору та використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів