Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №551/ХМ/49д-19 від 16.04.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ САНАТОРІЙ "УКРАЇНА"
Ідентифікаційні дані
03812649
Місце реєстрації
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ДУНАЄВЕЦЬКИЙ РАЙОН, село МАКІВ, вул. САНАТОРНА, буд. 72
Контактні відомості
Телефон: +38-(657)-297-____
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Хмельницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№551/ХМ/49д-19 від 16.04.2019
Строк дії
з 16.04.2019 по 16.04.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
свердловина № 1 мінеральних вод "Маківська" розташована в с. Маків, Дунаєвецького району, Хмельницької області, басейн річки Шатавка, басейн річки Мукша, район басейну річки Дністер
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/0768/0030/Р.ШАТАВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.07 р. Дністер від гирла р. Серет до г/п Могилів-Подільський (виключаючи р. Збруч)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
свердловина № 2 мінеральних вод "Перлина Поділля" розташована в с. Маків, Дунаєвецького району, Хмельницької області, басейн річки Шатавка, басейн річки Мукша, район басейну річки Дністер
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/0768/0030/Р.ШАТАВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.07 р. Дністер від гирла р. Серет до г/п Могилів-Подільський (виключаючи р. Збруч)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
свердловини № 3 та № 4 розташовані в с. Маків, Дунаєвецького району, Хмельницької області, басейн річки Шатавка, басейн річки Мукша, район басейну річки Дністер
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/0768/0030/Р.ШАТАВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.07 р. Дністер від гирла р. Серет до г/п Могилів-Подільський (виключаючи р. Збруч)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 175.9 61.9
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 175.9 61.9
Р.ШАТАВКА 175.9 61.9
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 175.6 61.8
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 175.6 61.8
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 175.6 61.8
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Маків, Дунаєвецького району, Хмельницької області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Мукша
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/0768/Р.МУКША
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.07 р. Дністер від гирла р. Серет до г/п Могилів-Подільський (виключаючи р. Збруч)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
7,317
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
61,833
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,331
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.38 0.12578 0.38 2.78046 0.0234965
БСК5 6.93 2.29383 3 21.951 0.185499
ХСК 58.43 19.34033 58.43 427.53231 3.6129021
Завислі речовини 8.33 2.75723 8.33 60.95061 0.5150688
Нафтопродукти 0.05 0.01655 0.05 0.36585 0.0030916
Нітрати 2.99 0.98969 2.99 21.87783 0.1848806
Нітрити 0.07 0.02317 0.07 0.51219 0.0043283
Сульфати 49.33 16.32823 49.33 360.94761 3.0502218
Фосфати 0.68 0.22508 0.68 4.97556 0.0420464
Хлориди 58.97 19.51907 58.97 431.48349 3.6462920
Мінералізація 414.7 137.2657 414.7 3034.3599 25.642145
Залізо загальне 0.08 0.02648 0.08 0.58536 0.0049466
СПАР 0.09 0.02979 0.09 0.65853 0.0055649
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки - відсутні; колір (прозорість) ≥10 см; температура ≤ 5 С прирощення; реакція (рН) – 6,5-8,5; кисень розчинений у воді ≥ 4,0 мг/дм3; коліфаги <100 в дм3 ; лактозопозитивні кишкові палички - 5000 дм3; життєздатні яйця гельмінтів – відсутні; токсичність – не токсичні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 175.6 61.8
- у поверхневий водний об'єкт 175.6 61.8
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 0.3 0.1

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Дотримуватись режиму використання прибережних захисних смуг водного об'єкта (стаття 89 Водного кодексу України).

3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року подавати звіти за формою № 2ТП-водгосп (річна) Регіональному офісу водних ресурсів у Хмельницькій області (29013, м. Хмельницький, вул. Соборна 29).

4. У разі припинення діяльності  інформувати Регіональний офіс  водних ресурсів у Хмельницькій області про припинення подання Звіту за формою № 2ТП-водгосп (річна).

5. При виникненні аварійних ситуацій, які можуть призвести до забруднення водного об’єкта обов’язково повідомити Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області.

6. Забір води більше встановленого ліміту заборонено.

7. Виконувати умови Державної служби геології та надр України лист № 6465/10/10-19 від 03.04.2019 року:

- застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до  вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

- вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

- обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму 1 поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

- дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

- буріння нових свердловин та будівництво об’єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

- відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

- надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Подільській ГГП (29016, м. Хмельницький, вул. Геологів, 5) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

8. Враховуючи ненадання Міністерством охорони здоров'я України висновку щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування протягом 15 календарних днів, вважається що Міністерство охорони здоров'я України не заперечує проти видачі такого дозволу.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенню водних ресурсів Постійно Охорона підземних вод від виснаження та забруднення
2 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати зони санітарної охорони артезіанських свердловин в належному стані Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
4 Забезпечити своєчасну держповірку водомірної апаратури Постійно Раціональне використання водних ресурсів
5 Вести первинний облік водокористування Постійно Раціональне використання водних ресурсів
6 Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
7 Не погіршувати якість води в контрольному створі Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
8 Здійснювати інструментально-лабораторний контроль за якістю зворотних (стічних) вод Не рідше 1 раз у квартал Охорона поверхневих вод від забруднення