Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №254/ЧГ/49д-19 від 23.04.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУЖБА-НОВА"
Ідентифікаційні дані
31333767
Місце реєстрації
17600, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ВАРВИНСЬКИЙ РАЙОН, смт ВАРВА, вул. КОМАРОВА, буд. 59
Контактні відомості
Телефон: +38-(046)-362-1278
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Чернігівській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№254/ЧГ/49д-19 від 23.04.2019
Строк дії
з 23.04.2019 по 23.04.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Артезіанська свердловина № 1 за межами с. Васьківці, Срібнянського району, Чернігівської області
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0621/0118/0187/0013/Р.ТРОСТЯНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.16 р. Удай
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Артезіанська свердловина № 2 за межами с. Васьківці, Срібнянського району, Чернігівської області
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0621/0118/0187/0013/Р.ТРОСТЯНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.16 р. Удай
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Артезіанська свердловина № 3 у межах с. Васьківці, Срібнянського району, Чернігівської області
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0621/0118/0187/0013/Р.ТРОСТЯНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.16 р. Удай
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Артезіанська свердловина № 4 у межах с. Васьківці, Срібнянського району, Чернігівської області
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0621/0118/0187/0013/Р.ТРОСТЯНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.16 р. Удай
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 60 3
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 60 3
Р.ТРОСТЯНЕЦЬ 60 3
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 60 3
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 60 3
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 60 3
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

- Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

- Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Ніжинського міжрайонного управління водного господарства (вул. Коцюбинського, 1, м. Ніжин, 16600).

- З метою достовірного обліку водокористування забезпечувати своєчасну повірку водовимірювальних приладів.

- При водозаборі з підземних джерел обов’язково виконувати умови, зазначені у висновку Держгеонадра від 18.04.2019 №7396/10/10-19, а саме: 

  1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.
  2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.
  3. Обов'язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.
  4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.
  5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.
  6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб'єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.
  7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за  формою 7-ГР Київській ГГЕ ДП «УГК» (02088, м. Київ, провул. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримувати зони санітарної охорони артезіанських свердловин відповідно вимог ДБН В.2.5-74:2013 Постійно Охорона підземних вод від забруднення, засмічення
2 Здійснювати контроль якості води з артезіанських свердловин для визначення повного хімічного складу 1 раз у квартал Охорона підземних вод від забруднення
3 Дотримуватися встановлених лімітів забору води, використання води Постійно Контроль за використанням підземних вод
4 Систематично вести первинний облік водокористування Постійно Раціональне використання водних ресурсів
5 Утримувати в задовільному стані водозабірні споруди Постійно Охорона підземних вод від забруднення
6 Обладнати артезіанські свердловини водовимірювальними приладами до 01.10.2019 року Контроль за використанням підземних вод