Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №668/ХР/49д-19 від 15.04.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю "Омбілік-Агро"
Ідентифікаційні дані
34473765
Місце реєстрації
63050, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ВАЛКІВСЬКИЙ РАЙОН, село СИДОРЕНКОВЕ, вул. Першого Травня, буд. 5
Контактні відомості
Телефон: +38-(057)-464-2210
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№668/ХР/49д-19 від 15.04.2019
Строк дії
з 15.04.2019 по 15.04.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина б/н, с.Сидоренкове Валківського району Харківської області, басейн р.Чутівка / басейн р. Коломак, район басейну р.Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0509/0139/0065/Р.ЧУТІВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.23 р. Ворскла від кордону Сумської та Полтавської областей до гирла
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Колодязь б/н, с.Сидоренкове Валківського району Харківської області, басейн р.Чутівка / басейн р. Коломак, район басейну р.Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0509/0139/0065/Р.ЧУТІВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.23 р. Ворскла від кордону Сумської та Полтавської областей до гирла
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 8.865 1.821
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 8.865 1.821
Р.ЧУТІВКА 8.865 1.821
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 8.865 1.821
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 8.865 1.821
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 3.175 0.797
- на виробничі потреби 5.690 1.024
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Вигреба, с.Сидоренкове Валківського району Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0509/0139/0065/Р.ЧУТІВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.23 р. Ворскла від кордону Сумської та Полтавської областей до гирла
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 3.175 0.797
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 3.175 0.797
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

        Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів. 

        З метою достовірного обліку водокористування та водовідведення обладнати водозабори водовимірювальними приладами та забезпечити своєчасну повірку КВА.  

         Прийняти до виконання умови зазначені у висновку Державної служби геології та надр України, а саме:

  1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10. 
  2. Вести регулярний облік відбору проб води, її якості та глибини рівня у водозабірній  споруді.
  3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність  водомірів, кранів для відбору проб води.
  4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної  споруди та водонесучих комунікацій.
  5. Буріння нових свердловин та будівництво об’єктів, які можуть учинити негативний  вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.
  6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, едбачених статтею 23 Кодексу України про надра.
  7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водозабір та результати хімічних аналізів        за формою 7-ГР Харківській КГЕ «Південукргеологія» (м.Харків, вул.Москалівська, 93)  та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м.Київ, вул.Антона Цедіка, 16).                                                                                                                                              Порушення умов сппеціального водокористування та охорони вод є підставою для анулювання дозволу відповідно до вимог статті 55 Водного кодексу України.                         
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримувати зони санітарної охорони підземних водозаборів в належному стані Постійно Охорона підземних вод від забруднення, засмічення
2 Вести первинний облік водокористування та водовідведення Постійно Раціональне використання водних ресурсів