Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №845/ОД/49д-19 від 24.04.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
Приватне підприємство "НІКА-2"
Ідентифікаційні дані
31652421
Місце реєстрації
67772, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ РАЙОН, село ШАБО, інше Комплекс будівель та споруд, буд. 55
Контактні відомості
Телефон: +38-(096)-587-3800
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор в Одеській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№845/ОД/49д-19 від 24.04.2019
Строк дії
з 24.04.2019 по 24.04.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Підземний горизонт, свердловина №5, розташована в межах Шабівської сільської ради, комплекс будівель та споруд №55, Білгород-Дністровського району, Одеської області. Басейн Чорного моря/район басейну річок Причорномор’я
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.01 Узбережжя Чорного моря між гирлом р. Дунай та Дністровським лиманом
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 36.204 4.3445
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 36.204 4.3445
ЧОРНЕ МОРЕ 36.204 4.3445
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 36.204 4.3445
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 36.204 4.3445
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 36.204 4.3445
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Вигріб, місце розташування на території бази відпочинку "Ніка-2", комплекс будівель та споруд №55, в межах Шабівської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області. Басейн Чорного моря/район басейну річок Причорномор’я
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.01 Узбережжя Чорного моря між гирлом р. Дунай та Дністровським лиманом
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 18.102 2.1722
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 18.102 2.1722
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

2. При змінах у водокористуванні обов'язково звернутися через центр надання адміністративних послуг до сектору в Одеській області Держводагентства для отримання нового дозволу на спеціальне водокористування відповідно до статті 49 Водного кодексу України.

3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітнім роком надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства.

4. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

5. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

6. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

7. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

8. Буріння нових свердловин та будівництво об’єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

9. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

10. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком надавати дані режимних спостережень, відомості про фактичний водозабір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР до Причорномор ДРГП (65070, м. Одеса, вул. Інглезі, 1, телефон: (048)715 46 12) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Умови спеціального водокористування Держгеонадра
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримувати зони санітарної охорони артезіанської свердловини в належному стані постійно Охорона підземних вод від забруднення, засмітчення
2 Вести первинний облік забору та використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Проводити спостереження за рівнем підземних вод постійно Попередження виснаження підземних вод
4 Не перевищувати встановлений ліміт забору та використання води з артезіанської свердловини постійно Раціональне використання водних ресурсів. Попередження виснаження підземних вод