Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №341/МЛ/49д-19 від 22.04.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА"
Ідентифікаційні дані
04880386
Місце реєстрації
57113, М. КИЇВ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН, смт ОЛЬШАНСЬКЕ, вул. ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, буд. 26
Контактні відомості
Телефон: +38-(044)-536-1943
Додаткові відомості про заявника
Назва філії, або підрозділу
Філія "ЮГцемент"
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Миколаївській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№341/МЛ/49д-19 від 22.04.2019
Строк дії
з 22.04.2019 по 22.04.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
підземний водозабір - свердловина №203 розташована в смт Ольшанське Миколаївського району Миколаївській області - басейн річки Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/Р.ПІВДЕННИЙ БУГ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.08 р. Південний Буг від г/п Олександрівка до гирла (виключаючи р. Інгул)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
поверхневий водозабір з річки Південний Буг розташований за межами села Новоюр’ївка Миколаївського району Миколаївської області - басейн річки Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/Р.ПІВДЕННИЙ БУГ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.08 р. Південний Буг від г/п Олександрівка до гирла (виключаючи р. Інгул)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
підземний водозабір з кар’єру, який розташовано за межами села Новоюр’ївка Миколаївського району Миколаївської області - басейн річки Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/Р.ПІВДЕННИЙ БУГ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.08 р. Південний Буг від г/п Олександрівка до гирла (виключаючи р. Інгул)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 17070.57 6167.77
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 12774.57 4599.78
Р.ПІВДЕННИЙ БУГ 12774.57 4599.78
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 4296 1567.99
Р.ПІВДЕННИЙ БУГ 4296 1567.99
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 12935.61 4614.108
з поверхневих джерел: 12582.79 4529.778
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 12582.79 4529.778
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 352.82 84.33
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 112.82 41.130
- на виробничі потреби 240.0 43.200
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
каналізаційні мережі КП "Ольшанське" в межах смт Ольшанське
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
каналізаційні мережі
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/Р.ПІВДЕННИЙ БУГ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.08 р. Південний Буг від г/п Олександрівка до гирла (виключаючи р. Інгул)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
скид у поверхневий об’єкт річку Південний Буг в межах села Тернувате Миколаївського району Миколаївської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
річка Південний Буг
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/Р.ПІВДЕННИЙ БУГ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.08 р. Південний Буг від г/п Олександрівка до гирла (виключаючи р. Інгул)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
169,37
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1483,66
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
79,54
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.292 23.23 0.292 49.46 0.433
БСК5 2.49 198.05 2.49 421.73 3.694
ХСК 33.03 2627.21 33.03 5594.29 49.005
Завислі речовини 21.04 1673.52 21.04 3563.54 31.216
Нафтопродукти 0.01 0.8 0.01 1.69 0.015
Нітрати 57.59 4580.71 57.59 9754.02 85.444
Нітрити 0.240 19.09 0.240 40.65 0.356
Сульфати 1831.22 145655.24 1831.22 310153.73 2716.908
Фосфати 0.045 3.58 0.045 7.62 0.067
Хлориди 417.24 33187.27 417.24 70667.94 619.042
Мінералізація 3880,33 308641,45 3880,33 657211,49 5757,090
Цинк 2+ 0,039 3,10 0,039 6,61 0,058
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Клас токсичності -1; рівень токсичності - нетоксична.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 191.78 70
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 191.78 70.00
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 4178.4 1525.068
- у поверхневий водний об'єкт 4064.82 1483.66
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 113.58 41.408
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 34800 12702
- оборотного 34800.00 12702.00
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

2. Щорічно (до 01 лютого наступного за звітним року) подавати організаціям, що належать до сфери управління Держводагентства:

- звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна);

- пояснювальну записку щодо якісного складу зворотних вод, що скидаються у водний об'єкт, за визначеним в нормативах ГДС переліком забруднюючих речовин.

3. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

4. Скидати стічні води, використовуючи рельфи місцевості, заборонено.                                                                            

5. При змінах у водокористуванні переоформити дозвіл на спеціальне водокористування.

6. Дотримуватись вимог водного законодавства,зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.                                                                         

7. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.

8. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

9. Обов'язкова наявність огорож зон суворого режиму санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

10. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

11. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

12. Виконувати "План заходів щодо досягнення ГДС речовин із зворотними водами ПрАТ «ДІКЕРГОРФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА"(«ЮГцемент» філія ПрАТ«ДІКЕРГОРФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА") .

13. Утримувати водолічильники у справному стані.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести первинний облік водоспоживання та водовідведення. Постійно Раціональне використання водних ресурсів.
2 Економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод: ф. - не допускати витоків та втрат забраної для використання води; - своєчасно виконувати поточний, плановий та аварійний ремонт водопровідних мереж та обладнання; - Постійно Раціональне використання водних ресурсів.
3 Використовувати воду ( водний об’єкт) відповідно до цілей та умов їх надання Постійно Раціональне використання водних ресурсів.
4 Дотримуватись встановлених лімітів використання водних ресурсів. Постійно Раціональне використання водних ресурсів.
5 Утримувати територію прибережної смуги в належному санітарно – екологічному стані. Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
6 Здійснювати облік використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів.
7 Подавати відповідним органам звіти про використання водних ресурсів в порядку, визначеному нормативним документом У встановлений законодавством термін Раціональне використання водних ресурсів.
8 Своєчасно інформувати державні органи охорони державні органи охорони навколишнього природного середовища про забруднення водних ресурсів викликане техногенними аваріями або стихійними лихами Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
9 Дотримуватись нормативів гранично – допустимих скидів Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
10 Здійснювати лабораторно – інструментальний контроль за якістю зворотних вод Не менше ніж I раз в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
11 Експлуатувати очисні споруди відповідно до вимог проектної та нормативної документації Постійно Досягнення нормативів ГДС
12 Своєчасно проводити капітальні та поточні ремонти обладнання Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
13 Забезпечити технічну справність стану приймачів зливових вод, утримувати їх в належному стані, не допускати їх забруднення Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
14 Проведення державної повірки водовимірювальних приладів. У визначені строки Раціональне використання водних ресурсів.