Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №336/ЖТ/49д-19 від 15.04.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа
ПІБ
Баранюк Леонід Дмитрович
Ідентифікаційні дані
Персональні дані приховані
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
13400, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№336/ЖТ/49д-19 від 15.04.2019
Строк дії
з 15.04.2019 по 15.04.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
електронна
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставок площею водного дзеркала 13,3567 га, об’ємом 154,60 тис.м.куб, розташований за межами с. Зарубинці, Андрушівського району, Житомирської області, на території Зарубинецької сільської ради на струмку без назви, права притока р. Гуйва, басейн р. Тетерів
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0256/Р.ГУЙВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 574.3 209.62
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 574.3 209.62
Р.ГУЙВА 574.300 209.620
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 574.3 209.62
з поверхневих джерел: 574.3 209.62
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 423.560 154.600
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 150.740 55.020
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид води із ставка здійснюється за межами с. Зарубинці у струмок без назви, права притока р. Гуйва, басейн р. Тетерів.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
струмок без назви, права притока р. Гуйва, басейн р. Тетерів
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0256/Р.ГУЙВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Підземні джерела
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
92,02
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
154,60
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
92,02
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.24 22.08 1.5 138.03 0.23
БСК5 2.75 253.05 3 276.06 0.46
ХСК 29.78 2740.35 62.5 5751.25 9.66
Завислі речовини 5.2 478.5 25 2300.5 3.87
Нафтопродукти - - - - -
Нітрати 0.8 73.62 40 3680.8 6.18
Нітрити 0.017 1.56 0.08 7.36 0.012
Сульфати 47 4324.9 100 9202.0 15.46
Фосфати 0.05 4.6 0.7 64.41 0.108
Хлориди 21 1932.42 100 9202.0 15.46
Марганець 0,14 12,88 0,12 11,04 0,019
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
нормативно чисті води другої категорії
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 2208.57 154.6
- у поверхневий водний об'єкт 2208.570 154.600
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування
  1. Постійно дотримуватись вимог природоохоронного законодавства при користуванні землями водного фонду та водними об’єктами.
  2. Перед скидами води в період облову, а також в інших ситуаціях  отримати скоригований режим роботи водного об’єкта.
  3. Звітуватись про використання води по формі 2 ТП – водгосп (річна) перед  БУВР Прип’яті  м. Житомир,  вул. Київська, 81 та ЖОДПІ ДФСУ у Житомирській області – своєчасно.
  4. За місяць до закінчення терміну дії дозволу на СВК  або при зміні умов водокористування подати документи на його поновлення.
  5. В період скиду води при облові риби, а також при аварійних скидах води із водойм проводити контроль якості води стічної  рибогосподарської та в контрольних створах.
  6. Спрацювання та наповнення водного об’єкта за періодами року встановлюється режимом роботи виданий сектором у Житомирській області Держводагентства. 
  7. Підтримувати екологічні витрати води з можливим пониженням рівня води до 0,5 нижче НПР з спрацюванням  4,50 тис.м3/міс.,або 0,002 м3/с
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримання прибережних захисних смуг згідно вимог Водного Кодексу України Постійно Раціональне використання води
2 Підтримувати гідрохімічні показники води ставків у відповідності з нормативними вимогами Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
3 Проводити регулярний догляд за технічним станом греблі та водоскидної споруди Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
4 Здійснювати користування водним об’єктом відповідно до встановленого режиму його функціонування з дотриманням вимог Водного Кодексу України Постійно Раціональне використання водних ресурсів
5 На протязі року забезпечувати санітарний скид в струмок без назви, права притока р. Гуйва Постійно 4,50 тис.м.куб/міс, або 0,002 м.куб/с