Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №79/ЛГ/49д-19 від 10.04.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
"Комунальне підприємство Петропавлівської селищної ради "Світанок"
Ідентифікаційні дані
31949812
Місце реєстрації
93613, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКИЙ РАЙОН, смт ПЕТРОПАВЛІВКА, пров. Мирний другий, буд. 2
Контактні відомості
Телефон: +38-(064)-723-7093
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№79/ЛГ/49д-19 від 10.04.2019
Строк дії
з 10.04.2019 по 10.04.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 21 розташована на вулиці Молодіжна, свердловина № 22 розташована на вулиці Степова, свердловина на території лікарні по вулиці Лікарняна 2, смт. Петропавлівка, Станично - Луганського району, Луганська область, басейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.15 р. Сіверський Донець від г/п Лисичанськ до державного кордону (виключаючи рр. Айдар, Лугань, Деркул)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 191.19 68.38
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 191.19 68.38
Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ 191.19 68.38
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 6.6 2.04
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 6.6 2.04
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.32 0.08
- на виробничі потреби 6.28 1.96
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
За межами смт. Петропавлівка, Станично - Луганського району, Луганська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(83) Поля фільтрації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.15 р. Сіверський Донець від г/п Лисичанськ до державного кордону (виключаючи рр. Айдар, Лугань, Деркул)
Тип водовідведення
Водовідведення на поля фільтрації
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 166.95 59.9
- населенню 131.88 48.14
- вторинним водокористувачам (без використання) 35.07 11.76
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 168.88 60.57
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації 168.88 60.57
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 17.64 6.44

Умови спеціального водокористування
  •  Дотримуватись   вимог водного законодавства, зокрема  статті 44  Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів
  • Згідно п. 1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженного наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 №78, надати документи для постановки на державний облік водокористування до Регіонального офісу водних ресурсів у Луганський області відділу використання водних ресурсів за адресою: 93113 м. Лисичанськ, вул ім. В. Сосюри (Свердлова) 347,  e – mail: llruvr@ukr.net. тел. 0505800711
  • Дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  щодо використання та охорони надр України та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10
  • Дотримуватись  вимог  Постанови Кабінету Міністрів України №2024 від 18.12.1998 та вимог Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 №2918-ІІІ
Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Вести регулярний облік відбору води, її якості, та глибин рівня у водозабірній споруді.

Обов'язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, водомірів, кранів для відбору проб води.

Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучіх комунікацій.

Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

Відповідно до статті 17 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб'єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Харківській КГЕ "Південукргеологія" (м.Харків, вул.Москалівська, 93) та ДНВП "Геоінформ України" (03057, м.Київ, вул.Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенню водних ресурсів Постійно Охорона підземних вод від виснаження та забруднення
2 Утримувати зони санітарної охорони артезіанських свердловин в належному стані Постійно Охорона підземних вод від забруднення, засмічення
3 Заміна водопроводу від вежі Рожновського на вул. Лікарняній до школи № 2 на трубу d 90мм, L = 300 2020 рік. Раціональне використання водних ресурсів, поліпшення якості питної води
4 Заміна водопроводу від свердловини № 22 на вул. Миру до буд. № 1по вул. Степова на трубу d 90мм, L = 400 2019 рік. Раціональне використання водних ресурсів, поліпшення якості питної води