Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №655/ХР/49д-19 від 04.04.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАЛАКЛІЙСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Ідентифікаційні дані
00993123
Місце реєстрації
64270, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН, РАКІВКА, вул. Лісна, буд. 49
Контактні відомості
Телефон: +38-(057)-495-2397
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№655/ХР/49д-19 від 04.04.2019
Строк дії
з 04.04.2019 по 04.04.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 1, вул.Уляни Громової, 4, м.Балаклія Балаклійського району Харківської області
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.04 р. Сіверський Донець від г/п Зміїв до гирла р. Берека
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 28.879 3.288
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 28.879 3.288
Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ 28.879 3.288
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 28.879 3.288
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 28.879 3.288
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.440 0.360
- на виробничі потреби 27.439 2.928
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
м.Балаклія Балаклійського району Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.04 р. Сіверський Донець від г/п Зміїв до гирла р. Берека
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 4.604 0.363
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 4.604 0.363
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

 

            Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів    

           Згідно п. 1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, надавати звіт про використання води за         ф. № 2ТП-водгосп (річна)

          Прийняти до виконання умови зазначені у висновку Державної служби геології та надр України, а саме:

  1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості вимог   ДСанПіН 2.2.4-171-10.
  2. Вести регулярний облік відбору проб води, її якості та глибини рівня у водозабірній  споруді.
  3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.
  4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної  споруди та водонесучих комунікацій.
  5. Буріння нових свердловин та будівництво об’єктів, які можуть учинити негативний  вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та_ погоджених за встановленим порядком.
  6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.
  7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водозабір та результати хімічних аналізів   за формою 7-ГР Харківській КГЕ «Південукргеологія» (м.Харків, вул.Москалівська, 93)  та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м.Київ, вул.Антона Цедіка, 16).

       Порушення умов спеціального водокористування та охорони вод є підставою для анулювання дозволу відповідно до вимог ст. 55 ВКУ.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Не допускати скид стічних вод з вигрібної ями, використовуючи рельєф місцевості постійно Охорона підземних вод від забруднення, попередження ерозії та забруднення ґрунтів, негативного впливу на флору та фауну
2 Вести первинний облік водокористування постійно Раціональне використання водних ресурсів