Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №331/ЖТ/49д-19 від 01.04.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАР’ЄР"ДІДКОВИЧІ"
Ідентифікаційні дані
38781199
Місце реєстрації
11520, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОН, село ДІДКОВИЧІ, вул. Лозниця, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(098)-523-1276
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№331/ЖТ/49д-19 від 01.04.2019
Строк дії
з 01.04.2019 по 01.04.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Підземний водоносний горизонт - артсвердловина № 109 продуктивністю 0,3 м3/годину глибиною 80,0 м та шахтний колодязь пролуктивністю 0,2 м3/годину глибиною 4,0 м розташовані за межами села Дідковичі Коростенського району Житомирської області, річка Лозниця, права притока р. Уж, права притока р. Прип’ять, район річкового басейну річки Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/0146/Р.ЛОЗНИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Кар’єр Дідковичі (родовище граніту) розташований за межами села Дідковичі Коростенського району Житомирської області. Забір кар’єрної води проводиться за допомогою насосу марки ГНОМ-100-25 продуктивністю 100 м3/годину, річка Лозниця, права притока р. Уж, права притока р. Прип’ять, район річкового басейну річки Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/0146/Р.ЛОЗНИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 927.27 338.096
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 927.27 338.096
Р.ЛОЗНИЦЯ 927.27 338.096
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 15.87 1.63
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
з підземних джерел: 15.87 1.63
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 2.72 0.718
- на виробничі потреби 0.55 0.118
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 12.6 0.794
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 кар’єрних вод у річку Лозниця, праву притоку р. Уж, праву притоку р. Прип’ять розташований за межами села Дідковичі Коростенського району Житомирської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Річка Лозниця, права притока р. Уж, права притока р. Прип’ять
Категорія зворотних (стічних) вод
  • шахтні
  • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/0146/Р.ЛОЗНИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
38,5
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
336,466
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
38,5
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.255 9.82 1.0 38.5 0.086
БСК5 2.78 107.03 3.0 115.5 0.935
ХСК 25.7 989.45 50.0 1925.0 8.647
Завислі речовини 6.5 250.25 15.0 577.5 2.187
Нафтопродукти - - 0.05 1.93 -
Нітрати 4.53 174.41 20.0 770.0 1.524
Нітрити 0.061 2.35 0.08 3.08 0.021
Сульфати 66.5 2560.25 100 3850.0 22.375
Фосфати 0.073 2.81 0.7 26.95 0.025
Хлориди 19.87 765.0 300.0 11550.0 6.686
Залізо загальне 0,54 20,79 0,2 7,7 0,182
Мінералізація 304 11704,0 1000 38500,0 102,286
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
не встановлюються
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод у вигріб здійснюється за межами села Дідковичі Коростенського району Житомирської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/0146/Р.ЛОЗНИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 924.9 337.278
- у поверхневий водний об'єкт 921.82 336.466
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 3.08 0.812
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Обладнати водозабори засобами вимірювальної техніки 2019 рік Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримувати встановленого ліміту забору та використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Проводити облік кількості забраної води засобами вимірювальної техніки постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Утримувати в належному стані зони санітарної охорони джерел водопостачання та прибережні захисні смуги в місцях скиду кар’єрних вод постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
5 Дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, лімітів скидання забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
6 Здійснювати контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти кар’єрних вод і забруднюючих речовин та якістю води водних об’єктів у контрольованих створах не менше ніж один раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
7 Здійснювати невідкладні роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
8 Проводити заміри рівня підземних вод у артсвердловині та у шахтному колодязі 1 раз на квартал Охорона підземних вод від виснаження
9 Проводити відбір проб з артсведловини і колодязя на хімічний та бактеріологічний аналізи 1 раз на квартал Охорона підземних вод від забруднення
10 Своєчасно подавати до БУВР Прип’яті звіт про використання води за формою № 2 ТП-водгосп (річна) не пізніше 1 лютого наступного за звітним року Ведення обліку водокористування