Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №924/ЗП/49д-19 від 28.03.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОСПОДАР 2016" СМИРНОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БІЛЬМАЦЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційні дані
40414869
Місце реєстрації
71040, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, БІЛЬМАЦЬКИЙ РАЙОН, село СМИРНОВЕ, вул. Торгова, буд. 3
Контактні відомості
Телефон: +38-(096)-862-3953
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№924/ЗП/49д-19 від 28.03.2019
Строк дії
з 28.03.2019 по 21.01.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води населенню
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір з свердловин № 668 та № 860 в межах села Олексіївка Більмацького району Запорізької області, басейн р. Берда
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/БЕРДА/Р.БЕРДА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.03 р. Берда
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 58.925 18.776
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 58.925 18.776
Р.БЕРДА 58.925 18.776
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 2.952 0.741
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 2.952 0.741
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.084 0.021
- на виробничі потреби 2.868 0.720
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Вигріб в межах села Олексіївка Більмацького району Запорізької області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/БЕРДА/Р.БЕРДА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.03 р. Берда
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 41.57 12.778
- населенню 30.12 10.994
- вторинним водокористувачам (без використання) 11.450 1.784
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 22.204 5.7
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 22.204 5.700
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 14.403 5.257

Умови спеціального водокористування
 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.
 2. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року, подавати державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна), до організації, що належить до сфери управління Держводагентства, яка здійснює державний облік водокористування, відповідно до ст.25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 року №78.
 3. Здійснювати в разі виникнення невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об’єктах та ліквідації їх наслідків ( ст. 108 Водного кодексу України).
 4. Забороняється скидання стічних вод на рельєф місцевості (ст. 70 ВКУ).
 5. Не допускати розливу нафтопродуктів та мастил (ст. 101 ВКУ).
 6. Прийняти до виконання умови, зазначені у висновку Державної служби геології та надр України від 11.02.2019 року  №2905/10/10-19, а саме:
 • застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4 – 171 – 10;
 • вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді;
 • обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води;
 • дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та  водонесучих комунікацій;
 • буріння нових свердловин та будівництво об’єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком;
 • відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання, суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра;
 • надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Бердянському ГГЗ КП «Південукргеологія» (71107, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Бакинська, 37, тел. (06153) 769-45 ) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Встановити водовимірювальні прилади на свердловинах № 668, № 860. 2019-2023 рр. Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води. Вести облік забору та використання води. Постійно Контроль забору та використання водних ресурсів
3 Встановити водовимірювальні прилади у всіх абонентів, обладнати лічильники протимагнитними індикаторами 2019-2023 рр. Раціональне використання водних ресурсів
4 Заміна чавунного водопроводу D100 мм на пластиковий D63 мм по вулиці Юрченка в с. Олексіївка, довжиною 1,5 км. Заміна та установка запірної арматури - 1 шт. 2019-2023 рр. Раціональне використання водних ресурсів
5 Заміна чавунного трубопроводу D100 мм на пластиковий D63 мм по вулиці Зоряна в с. Олексіївка, довжиною 1,0 км. Заміна та установка запірної арматури - 2 шт. 2019-2023 рр. Раціональне використання водних ресурсів
6 Зони санітарної охорони свердловин утримувати у задовільному стані. Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення