Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №335/ЖТ/49д-19 від 10.04.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІССЯ ЗЕРНОПРОДУКТ" (ТОВ "ПОЛІССЯ ЗЕРНОПРОДУКТ")
Ідентифікаційні дані
41305241
Місце реєстрації
01015, М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ район, вул. МОСКОВСЬКА, буд. 46/2, кв./офіс 211
Контактні відомості
Телефон: +38-(044)-278-1678
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№335/ЖТ/49д-19 від 10.04.2019
Строк дії
з 10.04.2019 по 10.04.2022
Поточний стан
анульований
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
12430, Житомирська область, Житомирський район, Станишівська сільська рада, комплекс будівель і споруд № 21. Підземний водоносний горизонт-артсвердловина № 055 продуктивністю 8 м3/годину, глибиною 86,0 м розташована за межами населеноних пунктів Станишівської сільської ради Житомирського району Житомирської області
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/Р.ТЕТЕРІВ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 8.04 1.668
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 8.04 1.668
Р.ТЕТЕРІВ 8.040 1.668
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 8.04 1.668
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 8.04 1.668
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 3.660 0.921
- на виробничі потреби 4.380 0.747
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид госпобутових та виробничих стічних вод після очистки на очисних спорудах біологічної очистки типу "BIOSEPTIK 25" - 2 шт. продуктивністю 10 м3/добу, 3,65 тис.м3/рік в фільтруючий колодязь, який розташований за межами населених пунктів Станишівської сільської ради Житомирського району Житомирської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(83) Поля фільтрації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/Р.ТЕТЕРІВ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водовідведення
Водовідведення в інший приймач
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 7.29 1.578
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації 7.29 1.578
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач 0 0
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибини рівня у водозабірній споруді.

3. Обов'язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб'єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомостей про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Київській ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП "Геоінформ України" (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16)

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечити держповірку водовимірювального приладу Згідно графіку Раціональне використання водних ресурсів
2 Утримувати в належному стані зону санітарної охорони свердловини, очисні та інші водогосподарські споруди та технічні пристрої Постійно Охорона вод від забруднення
3 Дотримувати встановлених лімітів забору та використання води Постійно Охорона вод від виснаження
4 Проводити заміри рівня підземних вод в артсвердловині Щомісячно Охорона вод від виснаження
5 Здійснювати контроль за якістю підземних вод 1 раз на квартал Охорона вод від забруднення