Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №649/ХР/49д-19 від 28.03.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
Приватне Акціонерне Товариство "Великобурлуцький сироробний завод"
Ідентифікаційні дані
05507436
Місце реєстрації
62602, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ РАЙОН, смт ВЕЛИКИЙ БУРЛУК, вул. Соборна 2, буд. не застосовується
Контактні відомості
Телефон: +38-(057)-525-2912
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№649/ХР/49д-19 від 28.03.2019
Строк дії
з 28.03.2019 по 28.03.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини №№ 1, 2, вул.Соборна, 2, смт Великий Бурлук Великобурлуцького району Харківської області
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0868/Р.ВЕЛИКИЙ БУРЛУК
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.02 р. Сіверський Донець від греблі Печенізького водосховища до г/п Зміїв (виключаючи р. Уди)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1067.94 362.614
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 1067.94 362.614
Р.ВЕЛИКИЙ БУРЛУК 1067.94 362.614
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1067.94 362.614
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 1067.94 362.614
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 38.85 14.112
- на виробничі потреби 1029.09 348.502
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
За межами населеного пункту (смт Великий Бурлук)
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(81) Накопичувачі
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0868/Р.ВЕЛИКИЙ БУРЛУК
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.02 р. Сіверський Донець від греблі Печенізького водосховища до г/п Зміїв (виключаючи р. Уди)
Тип водовідведення
Водовідведення у накопичувач
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 625.39 201.082
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач 625.39 201.082
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 7536 2750.64
- оборотного 7536.0 2750.64
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

       Дотримуватись вимог чинного водного законодавства.

       Згідно п. 1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, надавати звіт про використання води за ф.№ 2-ТП-водгосп (річна).

      Прийняти до виконання умови зазначені у висновку Державної служби геології та надр України, а саме:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідночті якості води до вимог ДСанПін 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов'язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво обєктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання субєкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водозабір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Харківській КГЕ "Південукргеологія" (м.Харків, вул.Москалівська, 93) та ДНВП "Геоінформ України (03057, м.Київ, вул.Антона Цедіка, 16).

    Порушення умов спеціального водокористування та охорони вод є підставою для агулювання дозволу відповідно до вимог статті 55 ВКУ.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенні водних ресурсів постійно Охорона вод від виснаження та забруднення
2 Утримувати зони санітарної охорони свердловин в належному стані постійно Охорона підземних вод від виснаження та забруднення
3 Вести первинний облік водокористування постійно Раціональне використання водних ресурсів