Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №330/ЖТ/49д-19 від 01.04.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАКТ"
Ідентифікаційні дані
32702923
Місце реєстрації
13371, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, БЕРДИЧІВСЬКИЙ РАЙОН, село ІВАНКІВЦІ, вул. Стадіонна, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(041)-437-6316
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№330/ЖТ/49д-19 від 01.04.2019
Строк дії
з 01.04.2019 по 01.04.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Обводнення сільськогосподарських угідь
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Підземний водоносний горизонт - артсвердловини № 1982 продуктивністю 3,5 м3/годину, № 2335 продуктивністю 3,0 м3/годину, № 4 продуктивністю 3,3 м3/годину розташовані за межами села Семенівка Бердичівського району Житомирської області - річка Гнилоп’ять, притока р. Тетерів, басейн р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0258/Р.ГНИЛОП'ЯТЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Підземний водоносний горизонт - артсвердловини № 3 продуктивністю 1,1 м3/годину та № 1982/1 продуктивністю 3,5 м3/годину розташовані за межами села Садки Бердичівського району Житомирської області - річка Гнилоп’ять, притока р. Тетерів, басейн р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0258/Р.ГНИЛОП'ЯТЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Підземний водоносний горизонт - артсвердловина № 839 продуктивністю 10,0 м3/годину розташована за межами села Іванківці Бердичівського району Житомирської області - річка Гнилоп’ять, притока р. Тетерів, басейн р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0258/Р.ГНИЛОП'ЯТЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 283.61 80.69
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 283.61 80.69
Р.ГНИЛОП'ЯТЬ 283.610 80.69
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 283.61 80.69
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на обводнення сільськогосподарських угідь - -
з підземних джерел: 283.61 80.69
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 8.530 2.84
- на виробничі потреби 129.330 24.83
- на обводнення сільськогосподарських угідь 145.750 53.02
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на обводнення сільськогосподарських угідь - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод здійснюється у вигріб з подальшим вивозом на очисні споруди ТОВ "Комплекс екологічних споруд" м. Бердичів
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
ТОВ "Комплекс екологічних споруд" м. Бердичів 95 СТО 180692
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 41.86 9.24
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 41.860 9.24
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1.Дотримувати вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів;

2. Своєчасно сплачувати збори за спеціальне водокористування та інші збори відповідно до законодавства.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Встановити водовимірювальні прилади на заборі води із артсвердловин № 2335, № 1982/1 та № 839 2019-2020 роки Раціональне використання водних ресурсів
2 Забезпечити своєчасну Держповірку встановлених водовимірювальних приладів згідно графіку Раціональне використання водних ресурсів
3 Дотримувати встановлених лімітів забору води та лімітів викорисання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Здійснювати облік забраної води засобами вимірювальної техніки постійно раціональне використання водних ресурсів
5 Утримувати в належному стані зони санітарної охорони артсвердловин постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
6 Проводити заміри статичного і динамічного рівнів води в артсвердловинах 1 раз на квартал Охорона підземних вод від виснаження
7 Проводити лабораторний контроль якості води в артсвердловинах 1 раз на квартал Охорона підземних вод від виснаження та забруднення
8 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) щорічно, до 1 лютого наступного за звітним роком Ведення державного водообліку