Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №328/ЖТ/49д-19 від 27.03.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
Державне підприємство "Дослідне господарство "Рихальське" Інституту сільського господарства Полісся Націрнальної академії аграрних наук України
Ідентифікаційні дані
00729356
Місце реєстрації
11246, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЄМІЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН, село РИХАЛЬСЬКЕ, вул. Соборна, буд. 10
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-411-9368
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№328/ЖТ/49д-19 від 27.03.2019
Строк дії
з 27.03.2019 по 27.03.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Обводнення сільськогосподарських угідь
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Підземний водоносний горизонт-артсвердловини №148а продуктивністю 6,0м3/годину розташована в межах села Маринівка, артсвердловина №49 продуктивністю 6,8м3/годину розташована біля школи в межах села Рихальське, артсвердловини №296 продуктивністю 3,0м3/годину та №373 (резервна) продуктивністю 3,0м3/годину розташовані на території ферми в межах села Рихальське Ємільчинського району Житомирської області - річка Уборть, притока річки Прип’ять, район річкового басейну річки Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0280/Р.УБОРТЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.51 р. Уборть від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 41.51 13.6
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 41.51 13.6
Р.УБОРТЬ 41.51 13.60
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 41.51 13.6
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на обводнення сільськогосподарських угідь - -
з підземних джерел: 41.51 13.6
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 2.12 0.76
- на виробничі потреби - -
- на обводнення сільськогосподарських угідь 39.39 12.84
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на обводнення сільськогосподарських угідь - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод здійснюється у вигрібну яму, яка розташована в межах села Рихальське Ємільчинського району Житомирської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.51 р. Уборть від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид стічних вод від тваринницької ферми здійснюється в гноєнакопичувач, який розташований за межами села Рихальське Ємільчинського району Житомирської області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(81) Накопичувачі
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0280/Р.УБОРТЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.51 р. Уборть від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у накопичувач
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 13.58 4.16
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач 6.30 2.31
- у вигріб 7.28 1.85
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Не допускати зберігання та застосування засобів для захисту сільськогосподарських рослин у смугах відведення каналів та прибережних захисних смуг уздовж річок та навколо водойм.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Обладнати водозабір засобами водовимірювальної техніки 2019 рік Раціональне використання водних ресурсів
2 Утримувати в належному стані зони санітарної охорони навколо джерел водопостачання постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
3 Дотримувати встановлених лімітів забору води, лімітів використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Проводити заміри рівня води в артсвердловинах 1 раз на квартал Охорона підземних вод від виснаження
5 Виконання своєчасного профілактичного обслуговування запірної арматури свердловин та пристроїв автоматики згідно графіку Раціональне використання водних ресурсів
6 Здійснювати контроль якості підземної води 1 раз на квартал Охорона підземних вод від забруднення
7 Не допускати потрапляння гербіцидів до поверхневих водойм постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
8 Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування та інші збори відповідно до законодавства щоквартально Охорона підземних вод від виснаження та забруднення
9 Своєчасно подавати звіти за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Олевського міжрайонного управління водного господарства щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року подавати Раціональне використання водних ресурсів