Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №329/ЖТ/49д-19 від 27.03.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСГАЗ"
Ідентифікаційні дані
30019801
Місце реєстрації
01021, М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ район, узвіз Кловський, буд. 9/1
Контактні відомості
Телефон: +38-(044)-461-2095, Факс: +38-(044)-461-2097, Ел.пошта: FORLETTER@UTG.UA
Додаткові відомості про заявника
Назва філії, або підрозділу
філія УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" Рівненське ЛВУМГ ПМ Новоград-Волинський
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№329/ЖТ/49д-19 від 27.03.2019
Строк дії
з 27.03.2019 по 27.03.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Підземний водоносний горизонт - артезіанські свердловини № 1 (резервна), продуктивність 10 м3/годину, № 2 (резервна), продуктивністю 10 м3/годину розташовані за межами міста Новоград-Волинський Житомирської області- річка Кропивня, притока р. Церем, притока р. Случ, притока р. Горинь, притока р. Прип’ять, басейн р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105/0168/0015/Р.КРОПИВНЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.48 р. Случ від гирла р. Хомора до гирла р. Корчик (включаючи р. Корчик)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води із системи комунального водопроводу КП Новоград-Волинської міської ради "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства", м. Новоград- Волинський Житомирської області
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105/Р.СЛУЧ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.48 р. Случ від гирла р. Хомора до гирла р. Корчик (включаючи р. Корчик)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 0 0
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 0 0
Р.КРОПИВНЯ - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 11.06 11.06
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 0 0
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 11.06 11.06
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 3.850 3.850
- на виробничі потреби 7.210 7.210
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Відведення зворотних (стічних) вод після біологічної очистки на очисних спорудах установки "Джерело" потужністю 3,6 тис. м3/рік, 10 м3/годину по випуску № 1 у р. Кропивня, притока р. Церем, притока р. Случ, притока р. Горинь, притока р. Прип’ять, басейн р. Дніпро. Випуск № 1 розташований за межами м. Новоград-Волинський Житомирської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
річка Кропивня, притока р.Церем, притока р.Случ
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105/0168/0015/Р.КРОПИВНЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.48 р. Случ від гирла р. Хомора до гирла р. Корчик (включаючи р. Корчик)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
0,378
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
2,114
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,205
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.35 0.07175 0.35 2.27045 0.0007399
БСК5 4.58 0.9389 4.28 27.076436 0.0090479
ХСК 23.82 4.8831 23.82 154.52034 0.0503558
Завислі речовини 6.0 1.23 12.75 82.70925 0.0269535
Нафтопродукти 0.03 0.00615 0.03 0.19461 0.0000634
Нітрати 2.54 0.5207 2.54 16.47698 0.0053695
Нітрити 0.1 0.0205 0.08 0.51896 0.0001691
Сульфати 38.98 7.9909 38.98 252.86326 0.0824037
Фосфати 0.66 0.1353 0.66 4.28142 0.0013952
Хлориди 63.07 12.92935 63.07 409.13509 0.1333299
Залізо загальне 0,07 0,01435 0,07 0,45409 0,0001479
Мінералізація 481 98,605 533 3457,571 1,126762
СПАР 0,05 0,01025 0,05 0,32435 0,0001057
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки: відсутність; 2) запах, присмак- < 2 балів; 3) колір (прозорість) - => 10 см; 4) температура - < 3 С прирощення; 5) реакція (рН)- 6,5-8,5 одиниць; 6) розчинений кисень- => 4 мг/дм3; 7) колігафи: < 100 мг в 1 дм3; 8) лактопозитивні кишкові палички- 5000 в 1 дм3; 9) життєздатні яйця гельмінтів- відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 9.06 9.06
- у поверхневий водний об'єкт 9.060 9.060
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів;

2. Своєчасно сплачувати збори за спеціальне водокористування та інші збори відповідно до законодавства.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримувати лімітів використання води та здійснювати облік засобами вимірювальної техніки постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Своєчасно проводити Держповірку вимірювальних приладів згідно графіку Раціональне використання водних ресурсів
3 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу р.Кропивня у місцях відведення зворотних (стічних) вод постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
4 Дотримувати встановлених нормативів гранично-допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів скидання забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Здійснювати контроль за якістю і кількістю скинутих зворотних (стічних) вод і забруднюючих речовин та якістю води водних об’єктів у контрольованих створах 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
6 Проводити планові роботи на очисних спорудах біологічної очистки згідно графіку Охорона поверхневих вод від забруднення
7 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) щорічно, не пізніше 1 лютого року наступного за звітним Ведення державного водообліку