Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №217/ДН/49д-19 від 26.03.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
Масалига Віктор Миколайович
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2640500450
Паспорт: від 25.03.2019 року
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
85654, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№217/ДН/49д-19 від 26.03.2019
Строк дії
з 26.03.2019 по 26.03.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Зрошення
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Правий берег р.Сухі Яли Новомихайлівська сільська рада
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0410/0102/0257/Р.СУХІ ЯЛИ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.32 р. Вовча (виключаючи рр. Мокрі Яли, Гайчур)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 180 21.6
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 180 21.6
Р.СУХІ ЯЛИ 180 21.6
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 180 21.6
з поверхневих джерел: 180 21.6
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 180 21.6
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема  статті 44  Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статей 88, 89 Водного кодексу України щодо обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах

Виконувати природоохоронні заходи

Вести первинний облік водокористування щорічно звітувати про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна)

Здійснювати контроль якості поверхневих вод

Надати документи для постановки на державний облік водокористування до Сіверсько-Донецького БУВР відповідно до вимог Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженного наказом Мінекології та природних ресурсів 16.03.2015 №78.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести первинний облік водокористування та забезпечити надання звітності за формою 2ТП-водгосп (річна). Згідно вимог чинного законодавства Раціональне використання водних ресурсів
2 Забезпечити контроль якості поверхневих вод Постійно Охорона земельних ресурсів.
3 Дотримуватись вимог ст.ст. 88, 89 Водного кодексу України «Прибережні захисні смуги», «Обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах». Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення