Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №262/ІФ/49д-19 від 01.04.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
Міхневич Роман Григорович
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2549700971
Паспорт: №СК 121730 виданий: Мінським відділом № 2 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області від 06.02.1996 року
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
09172, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор в Івано-Франківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№262/ІФ/49д-19 від 01.04.2019
Строк дії
з 01.04.2019 по 01.04.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
колодязь № 1 розташований в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франіквської області, р. Прутець Яблуницький, басейн р. Дунай
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/0174/0936/Р.ПРУТЕЦЬ ЯБЛУНИЦЬКИЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.2.04 р. Прут від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 21.735 6.382
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 21.735 6.382
Р.ПРУТЕЦЬ ЯБЛУНИЦЬКИЙ 21.735 6.382
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 21.735 6.382
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 21.735 6.382
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.325 0.11
- на виробничі потреби 21.41 6.272
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франіквської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Прутець Яблуницький, басейн р. Дунай
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/0174/0936/Р.ПРУТЕЦЬ ЯБЛУНИЦЬКИЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.2.04 р. Прут від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
0,8852
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
6,202
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,8852
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 2.2 1.94744 1.9 1.68188 0.0117838
БСК5 8.1 7.17012 4.5 3.9834 0.027909
ХСК 82 72.5864 30 26.556 0.18606
Завислі речовини 62 54.8824 18.75 16.5975 0.1162875
Нафтопродукти 0.01 0.008852 0.01 0.008852 0.0000620
Нітрати 5.9 5.22268 5.9 5.22268 0.0365918
Нітрити 0.14 0.123928 0.14 0.123928 0.0008682
Сульфати 87 77.0124 87 77.0124 0.539574
Фосфати 3.6 3.18672 3.5 3.0982 0.021707
Хлориди 128 113.3056 128 113.3056 0.793856
СПАР 0,11 0,097372 0,11 0,097372 0,0006822
Сухий залишок 480 424.896 480 424.896 2.97696
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
pH - 6.5-8.5, t - не більше 5С, розчинений кисень - не менше 4 мг/дм3
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 21.245 6.202
- у поверхневий водний об'єкт 21.245 6.202
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1 Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

2 Прийняти до виконання умови  Державної служби геології та  надр України:

- застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10;

- вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді;

- обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води;

- дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;

- буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком;

- відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра;

- надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (м. Львів, вул. Героїв УПА, 33, тел. (032) 237-20-30) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

3 Щорічно до 30 січня наступного за звітним роком здавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) в Дністровське басейнове управління водних ресурсів (м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 23а, тел (0342) 52 34 83).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись вимог природоохоронного законодавства Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Вести облік водокористування та водовідведення Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Відбір проб води на хімічний та бактеріологічний аналіз 1 раз в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
4 Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення